Create your CV - It only takes a few seconds

jobs in Hà Nội

Sort by: relevance - date
Page 1 of 111 jobs
Hà Nội
 • Làm đầu mối tiếp nhận, kiểm tra, phân loại và quản lý các văn bản tờ trình, từ các đơn vị trình TGĐ trước và sau khi chuyển các trợ lý chuyên môn xử lý và được…
Hà Nội
 • Trực tiếp hướng dẫn khách hàng ký Hợp đồng liên quan đến việc nhận tài sản bảo đảm …./.
 • Hoàn thiện các thủ tục công chứng, chứng kiến khách hàng ký kết bảo đảm…
Hà Nội
 • Theo dõi và thực hiện việc đăng ký, làm hợp đồng và thanh toán các chi phí liên quan như fax, điện thoại bàn, điện thoại di động cho CBNV các phòng ban tại Hội…
Hà Nội
 • Tuân thủ nghiêm túc Nội quy lao động của Ngân hàng.
 • Thực hiện công việc theo đúng chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ… và cam kết chất lượng dịch…
Hà Nội
 • Kiểm tra thông tin trên đề xuất cấp tín dụng của ĐVKD đảm bảo phù hợp, đầy đủ nội dung theo quy định.
 • Kiểm tra về tính đầy đủ, tuân thủ và phù hợp của hồ sơ…
Hà Nội
 • Kiểm tra thông tin trên đề xuất cấp tín dụng của ĐVKD đảm bảo phù hợp, đầy đủ nội dung theo quy định.
 • Kiểm tra về tính đầy đủ, tuân thủ và phù hợp của hồ sơ…
Hà Nội
 • Hoàn thành công tác tiếp quỹ đầu ngày, trong ngày, đóng quỹ cuối ngày và thu chi tiền của khách hàng tại Chi nhánh theo đúng quy định.
Hà Nội
 • Trực tiếp thực hiện giao dịch kế toán với khách hàng tại quầy giao dịch;
 • Phối hợp với các Chuyên viên Quản lý Quan hệ khách hàng cá nhân, Chuyên viên phát triển…
Hà Nội
 • Về hoạt động mua sắm:
 • Tiếp nhận thông tin đề xuất mua sắm từ các Khối/ Phòng ban tại Hội sở và Chi nhánh.
 • Phối hợp cùng các đơn vị chuyên môn lập tờ trình chủ…
Hà Nội
 • Thực hiện công việc liên quan đến hỗ trợ hoạt động thẩm định và phê duyệt tín dụng.
 • Tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ theo danh mục hồ sơ tín dụng ban…