jobs in Hà Nội

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: TECHCOMBANK (undo)
Job Type
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 163 jobs
 • General administration and configuration of JIRA, Confluence, and associated plugins to maximize efficiency in using the tools.
 • Range of statistical and advanced computational modelling techniques.
 • Advanced mathematical models and theories.
 • Analyse root causes of any issues highlighted.
10,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ a month
 • Phân tích dữ liệu hành vi của từng tiểu phân khúc KH.
 • Phân tích dữ liệu KH có sẵn và dữ liệu có thể kết nối với bên thứ 3.
 • Điểm Tiếng Anh TOEIC (500-700).
 • Hà Nội Detail Oriented Analytical Skill Agile Business Analysis English MÔ TẢ CÔNG VIỆC.
 • Determine operational objectives by studying business functions;
 • Quản lý nguồn nhân lực.
 • Quản lý nguồn lực (xây dựng kế hoạch định biên, điều phối nhân lực, đào tạo, phát triển đội ngũ kế cận, xây dựng lộ trình phát triên cho…
 • Nghiên cứu các tài liệu làm đầu vào cho quá trình kiểm thử, xác định danh sách các đối tượng cần kiểm thử, môi trường kiểm thử.
 • Quản trị rủi ro và tuân thủ.
 • Effectively lead a team and manage e-learning operations, control e-learning quality, assure training aligment with business goals, support building a strong…
7,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ a month
 • Hà Nội Hành Chính Nhân Sự Tiếng Anh C&B Luật Lao Động Quản Trị Nhân Lực MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Phối hợp với Giám đốc Chiến lược và Hiệu quả nguồn nhân lực nghiên cứu…
10,000,000 VNĐ - 18,000,000 VNĐ a month
 • Khả năng lập trình với các loại ngôn ngữ:
 • PL/SQL, (Java, C#.NET … là một lợi thế).
 • Làm việc và sử dụng.
 • Oracle, MS SQL, (tuning các câu lệnh phức tạp, xử lý dữ…
10,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ a month
 • Tạo cơ sở khách hàng nhằm đạt được chỉ tiêu công việc hàng tháng.
 • Chia nhỏ các chỉ tiêu hàng tháng của thánh thành các chỉ tiêu của từng ngày (ví dụ số lượng…