Create your CV - It only takes a few seconds

jobs in Hà Nội

Sort by: relevance - date
Page 1 of 32 jobs

Intern - Transformation Office new

 • Tham gia vào việc thu thập, phân tích các vấn đề nghiệp vụ;
 • Tham gia vào quá trình phát triển nội dung và chiến lược marketing số;

Senior Business Analyst - FMCG new

 • The job holder will analyze and identify business problems and issues through internal and external data sources and provide insights to key stakeholders and…

Digital Marketing Lead new

 • The job holder is responsible for establishing a strong, innovative digital marketing strategy and marketing automation program to drive awareness and…

Chuyên viên dịch vụ hỗ trợ khách hàng

 • Chuyên viên dịch vụ hỗ trợ khách hàng.
 • Customer Service & Financial Advisory Division.
 • Thực hiện việc tiếp nhận, hướng dẫn và giải quyết các yêu cầu / phản ánh …

Data Engineer - D&A Division

 • The job holder is responsible for developing programs, algorithms and automated processes to cleanse, integrate and evaluate large datasets from disparate…

UI Designer

 • The job holder will assist in designing user centric products with Developers to deliver easy-to-use products for the business.

Chuyên viên chuyển tiền quốc tế new

 • Chuyên viên chuyển tiền quốc tế.
 • Thực hiện các nghiệp vụ Chuyển tiền Quốc tế tại Bộ phận Chuyển tiền Quốc tế thuộc Đơn vị Thanh toán và Tài trợ thương mại.

Senior Back End Developer new

 • The job holder is responsible for maintaining the server-side developments of web applications by leading teams to develop and maintaining functional and stable…

Business Cost Controller new

 • Là đầu mối báo cáo, quản lý, theo dõi triển khai các công tác liên quan đến lập và kiểm soát kế hoạch chi phí của khối Tiếp Thị.

Senior Data Scientist - Data & Analytics Division new

 • Senior Data Scientist - Data & Analytics Division.
 • The job holder supervises the setup of ML projects together with business in order to generate pre-agreed…

Thực tập sinh - Khối Dịch vụ ngân hàng và Tài chính cá nhân

 • Thực tập sinh - Khối Dịch vụ ngân hàng và Tài chính cá nhân.
 • Tham gia vào việc xây dựng chính sách, quy trình, quy định, định hướng kinh doanh, mô hình hoạt…

Director of Data Governance - D&A Division

 • Director of Data Governance - D&A Division.
 • The job holder develop standards, policies and procedures to support the creation and provide technical assurance…

Chuyên viên Hỗ trợ công nghệ

 • Chuyên viên Hỗ trợ công nghệ.
 • Thực hiện công tác tiếp nhận, xử lý và làm đầu mối xử lý các yêu cầu hỗ trợ công nghệ từ các đơn vị, đảm bảo đáp ứng yêu cầu kinh…

Quản lý Quan hệ KH ưu tiên cao cấp (PRM Platinum) new

 • Quản lý Quan hệ KH ưu tiên cao cấp (PRM Platinum).
 • Customer Service & Financial Advisory Division.
 • Quản lý trực tiếp danh mục khách hàng ưu tiên được giao theo…

Chuyên viên Kiểm soát tín dụng new

 • Chuyên viên Kiểm soát tín dụng.
 • Giám sát việc thực thi tuân thủ các chính sách, quy định về cấp và quản lý tín dụng của các khách hàng thuộc khối NHBB thuộc…

Get new jobs for this search by email