Create your CV - It only takes a few seconds

jobs in Hà Nội

Sort by: relevance - date
Page 1 of 6 jobs

Business Cost Controller new

 • Là đầu mối báo cáo, quản lý, theo dõi triển khai các công tác liên quan đến lập và kiểm soát kế hoạch chi phí của khối Tiếp Thị.

Senior Back End Developer new

 • The job holder is responsible for maintaining the server-side developments of web applications by leading teams to develop and maintaining functional and stable…

Contractors - Retail Omni Channel new

 • Tham gia vào việc thu thập, phân tích các vấn đề nghiệp vụ;
 • Tham gia vào quá trình phát triển nội dung và chiến lược marketing số;

Chuyên viên cao cấp Vận hành Hệ thống lưu trữ và cơ sở dữ li... new

 • Chuyên viên cao cấp Vận hành Hệ thống lưu trữ và cơ sở dữ liệu.
 • Trực tiếp thực hiện các hoạt động giám sát, vận hành, xử lý sự cố hệ thống lưu trữ và cơ sở dữ…

Giám đốc Phát triển khung nghiên cứu khách hàng new

 • Giám đốc Phát triển khung nghiên cứu khách hàng.
 • Xây dựng và triển khai kế hoạch nghiên cứu khách hàng cho toàn hàng và phối hợp với đơn vị kinh doanh dẫn dắt…

Chuyên viên Dịch vụ Khách hàng doanh nghiệp (BSO) new

 • Chuyên viên Dịch vụ Khách hàng doanh nghiệp (BSO).
 • Thực hiện/hỗ trợ các chuyên viên khách hàng doanh nghiệp (RM) theo phân công trong việc:
 • Bán hàng và dịch vụ:
» Create your CV - It only takes a few seconds
Overall, how relevant are these jobs?

Get new jobs for this search by email