Create your CV - It only takes a few seconds

jobs in Hà Nội

Sort by: relevance - date
Page 1 of 15 jobs

Intern - Transformation Office new

 • Tham gia vào việc thu thập, phân tích các vấn đề nghiệp vụ;
 • Tham gia vào quá trình phát triển nội dung và chiến lược marketing số;

Senior Business Analyst - FMCG new

 • The job holder will analyze and identify business problems and issues through internal and external data sources and provide insights to key stakeholders and…

Digital Marketing Lead new

 • The job holder is responsible for establishing a strong, innovative digital marketing strategy and marketing automation program to drive awareness and…

Chuyên viên chuyển tiền quốc tế new

 • Chuyên viên chuyển tiền quốc tế.
 • Thực hiện các nghiệp vụ Chuyển tiền Quốc tế tại Bộ phận Chuyển tiền Quốc tế thuộc Đơn vị Thanh toán và Tài trợ thương mại.

Business Cost Controller new

 • Là đầu mối báo cáo, quản lý, theo dõi triển khai các công tác liên quan đến lập và kiểm soát kế hoạch chi phí của khối Tiếp Thị.

Senior Data Scientist - Data & Analytics Division new

 • Senior Data Scientist - Data & Analytics Division.
 • The job holder supervises the setup of ML projects together with business in order to generate pre-agreed…

Senior Back End Developer new

 • The job holder is responsible for maintaining the server-side developments of web applications by leading teams to develop and maintaining functional and stable…

Quản lý Quan hệ KH ưu tiên cao cấp (PRM Platinum) new

 • Quản lý Quan hệ KH ưu tiên cao cấp (PRM Platinum).
 • Customer Service & Financial Advisory Division.
 • Quản lý trực tiếp danh mục khách hàng ưu tiên được giao theo…

Chuyên viên Kiểm soát tín dụng new

 • Chuyên viên Kiểm soát tín dụng.
 • Giám sát việc thực thi tuân thủ các chính sách, quy định về cấp và quản lý tín dụng của các khách hàng thuộc khối NHBB thuộc…

Contractors - Retail Omni Channel new

 • Tham gia vào việc thu thập, phân tích các vấn đề nghiệp vụ;
 • Tham gia vào quá trình phát triển nội dung và chiến lược marketing số;

Chuyên viên cao cấp Khách hàng cá nhân (SRBO) new

 • Chuyên viên cao cấp Khách hàng cá nhân (SRBO).
 • Customer Service & Financial Advisory Division.
 • Đảm bảo tư vấn và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính cá…

Chuyên viên cao cấp Vận hành Hệ thống lưu trữ và cơ sở dữ li... new

 • Chuyên viên cao cấp Vận hành Hệ thống lưu trữ và cơ sở dữ liệu.
 • Trực tiếp thực hiện các hoạt động giám sát, vận hành, xử lý sự cố hệ thống lưu trữ và cơ sở dữ…

Giám đốc Phát triển khung nghiên cứu khách hàng new

 • Giám đốc Phát triển khung nghiên cứu khách hàng.
 • Xây dựng và triển khai kế hoạch nghiên cứu khách hàng cho toàn hàng và phối hợp với đơn vị kinh doanh dẫn dắt…

Chuyên viên cao cấp thẩm định KHDN lớn new

 • Chuyên viên cao cấp thẩm định KHDN lớn.
 • Thực hiện thẩm định các khoản cấp tín dụng cho phân khúc KHDN lớn.
 • Tuân thủ nghiêm túc Nội quy lao động của Ngân hàng.

Chuyên viên Dịch vụ Khách hàng doanh nghiệp (BSO) new

 • Chuyên viên Dịch vụ Khách hàng doanh nghiệp (BSO).
 • Thực hiện/hỗ trợ các chuyên viên khách hàng doanh nghiệp (RM) theo phân công trong việc:
 • Bán hàng và dịch vụ:
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email