Create your CV - It only takes a few seconds

jobs in Hà Nội

Sort by: relevance - date
Page 1 of 199 jobs

Intern - Transformation Office new

 • Tham gia vào việc thu thập, phân tích các vấn đề nghiệp vụ;
 • Tham gia vào quá trình phát triển nội dung và chiến lược marketing số;

Chuyên viên dịch vụ hỗ trợ khách hàng

 • Chuyên viên dịch vụ hỗ trợ khách hàng.
 • Customer Service & Financial Advisory Division.
 • Thực hiện việc tiếp nhận, hướng dẫn và giải quyết các yêu cầu / phản ánh …

Thực tập sinh - Khối Vận hành

 • Thực tập sinh - Khối Vận hành.
 • Tham gia vào các hoạt động vận hành của Ngân hàng như mảng thanh toán trong nước và quốc tế, hỗ trợ tín dụng, vv.

Thực tập sinh - Khối Chiến lược và Phát triển ngân hàng

 • Thực tập sinh - Khối Chiến lược và Phát triển ngân hàng.
 • Strategy and Corporate Development Division.
 • Tham gia vào việc xây dựng và hoàn thiện cơ cấu tổ chức…

Chuyên viên Vận hành tín dụng

 • Chuyên viên Vận hành tín dụng.
 • Thực hiện các giao dịch tín dụng như trình phê duyệt, giải ngân, bảo lãnh, LC, quản lý sau giải ngân/ sử dụng hạn mức ....

Chuyên viên chuyển tiền quốc tế new

 • Chuyên viên chuyển tiền quốc tế.
 • Thực hiện các nghiệp vụ Chuyển tiền Quốc tế tại Bộ phận Chuyển tiền Quốc tế thuộc Đơn vị Thanh toán và Tài trợ thương mại.

Business Cost Controller new

 • Là đầu mối báo cáo, quản lý, theo dõi triển khai các công tác liên quan đến lập và kiểm soát kế hoạch chi phí của khối Tiếp Thị.

Thực tập sinh - Khối Dịch vụ ngân hàng và Tài chính cá nhân

 • Thực tập sinh - Khối Dịch vụ ngân hàng và Tài chính cá nhân.
 • Tham gia vào việc xây dựng chính sách, quy trình, quy định, định hướng kinh doanh, mô hình hoạt…

Quản lý Quan hệ KH ưu tiên cao cấp (PRM Platinum) new

 • Quản lý Quan hệ KH ưu tiên cao cấp (PRM Platinum).
 • Customer Service & Financial Advisory Division.
 • Quản lý trực tiếp danh mục khách hàng ưu tiên được giao theo…

Chuyên viên tài trợ TM nhập khẩu

 • Chuyên viên tài trợ TM nhập khẩu.
 • Thực hiện các nghiệp vụ thanh toán và tài trợ thương mại tại Bộ phận Tài trợ thương mại nhập khẩu trực thuộc Đơn vị Thanh toán…

Giám đốc phát triển và vận hành ứng dụng giải pháp.... 1

 • Giám đốc phát triển và vận hành ứng dụng giải pháp....
 • Định hướng, xây dựng và thực thi chiến lược phát triển các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ…

Contractors - Retail Omni Channel new

 • Tham gia vào việc thu thập, phân tích các vấn đề nghiệp vụ;
 • Tham gia vào quá trình phát triển nội dung và chiến lược marketing số;

Giao dịch viên (Miền Bắc - Ngoài Hà Nội) 1

 • Giao dịch viên (Miền Bắc - Ngoài Hà Nội) 1.
 • Customer Service & Financial Advisory Division.
 • Cung cấp các dịch vụ ngân hàng giao dịch cho các Khách hàng.

Chuyên viên Quản lý Chất lượng

 • Chuyên viên Quản lý Chất lượng.
 • Triển khai thành công các chính sách/định hướng chất lượng của lãnh đạo.
 • Đảm bảo các qui định, qui trình chất lượng công nghệ…

Chuyên viên Kiểm soát tín dụng new

 • Chuyên viên Kiểm soát tín dụng.
 • Giám sát việc thực thi tuân thủ các chính sách, quy định về cấp và quản lý tín dụng của các khách hàng thuộc khối NHBB thuộc…

Get new jobs for this search by email