Create your CV - It only takes a few seconds

jobs in Hà Nội

Sort by: relevance - date
Page 3 of 286 jobs

Senior Project Manager

 • Implement IT projects within agreed project goal.
 • Manage assigned IT projects, Make detailed plan and implement IT projects as assignment from IT Directors.

Contractors - Retail Omni Channel new

 • Tham gia vào việc thu thập, phân tích các vấn đề nghiệp vụ;
 • Tham gia vào quá trình phát triển nội dung và chiến lược marketing số;

Test Engineer

 • The job holder is responsible for developing and establishing quality assurance standards for the bank's software and applications by performing tests to…

Back End Developer

 • The job holder will assist in the design and development of server-side web applications by developing and maintaining functional and stable web applications to…

RISK MODELLING LEAD

 • The job holder plans, manages and controls resource management activities for the Tribe.
 • The job holder leads the design, development, implementation,…

Giám đốc phát triển và vận hành ứng dụng giải pháp.... 1

 • Giám đốc phát triển và vận hành ứng dụng giải pháp....
 • Định hướng, xây dựng và thực thi chiến lược phát triển các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ…

Chuyên viên Phát triển ứng dụng, (1)

 • Chuyên viên Phát triển ứng dụng, (1).
 • Theo chỉ đạo của lãnh đạo bộ phận để tuân theo chiến lược phát triển chung theo từng thời kỳ cho dịch vụ công nghệ thông…

Business Analyst

 • Make a once in a lifetime impact.
 • Join Techcombank now for the once-in-a-lifetime opportunity to contribute to Vietnam’s booming economic growth.

iPMO Manager 1

 • The job holder leads portfolio management by providing support in planning, coordination of financial objectives and deliverables for the portfolio of both…

Chuyên viên tư vấn dịch vụ tài chính cá nhân TECHCOMBANK

5,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ a month
 • MÔ TẢ CÔNG VIỆC lt;br / gt;
 • Quản lý, chăm sóc, khai thác các khách hàng (KH) của Techcombank (TCB) theo danh sách được lãnh đạo đơn vị phân công, bao gồm cả…

Trưởng nhóm Vận hành Máy chủ 1

 • Trưởng nhóm Vận hành Máy chủ 1.
 • Quản lý và trực tiếp thực hiện việc giám sát, xử lý các sự cố, đảm bảo các hệ thống máy chủ hoạt động ổn định, an toàn và sẵn…

Trưởng nhóm kiểm thử

 • Quản lý nhóm, rà soát và triển khai đảm bảo chất lượng các yêu cầu kiểm thử của nhóm phụ trách.
 • Đào tạo đội ngũ có đầy đủ năng lực chuyên sâu nghiệp vụ kiểm thử…

Digital Marketing

 • Design and oversee all aspects of our digital marketing activity including our marketing database, email, and display advertising campaigns.
 • Ngôn ngữ của hồ sơ:

Giám đốc phát triển thương hiệu

 • Giám đốc phát triển thương hiệu.
 • Đảm bảo chiến lược thương hiệu Techcombank theo định hướng chiến lược phát triển của toàn hàng được triển khai theo đúng kế…

Jira & Confluence Administrator

 • General administration and configuration of JIRA, Confluence, and associated plugins to maximize efficiency in using the tools.

Get new jobs for this search by email