Create your CV - It only takes a few seconds

jobs in Hà Nội

Sort by: relevance - date
Page 1 of 3 jobs

Sales Support Staff cho công ty vận tải quốc tế hàng đầu của... new

Việc làm tiếng Nhật
Hà Nội
  • Đảm nhận công việc bán hàng, giấy tờ và di chuyển.
  • ・ Thăm và gặp gỡ khách hàng.
  • ・ Liên lạc với các đơn vị kinh doanh ở nước ngoài.
  • Chào đón những ứng viên.

Phó phòng sản xuất cho tập đoàn sản xuất lớn của Nhật new

Việc làm tiếng Nhật
Hà Nội
  • Quản lý và chỉ đạo mọi hoạt động trong bộ phận phụ trách.
  • Tiếp nhận kế hoạch sản xuất từ phòng kế hoạch sản xuất và lên kế hoạch triển khai sản xuất.

Chuyên viên kế hoạch sản xuất cho công ty sản xuất toàn cầu... new

Việc làm tiếng Nhật
Hà Nội
  • Theo dõi kế hoạch xuất nhập hàng.
  • Giám sát và duy trì hoạt động sản xuất.
  • Đối ứng với các vấn đề phát sinh khác.
  • Nhiệt huyết , ham học hỏi, trung thực.
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email