jobs in Hà Nội

Sort by: relevance - date
Page 5 of 33,597 jobs
 • Ensure full guest satisfaction at any time.
 • Develop customer loyalty and recognition.
 • Introduce and up sell any special events / promotions.
Học viện Anh ngữ GoEnglish
Hà Nội
 • Hỗ trợ giáo viên nước ngoài trong các tiết dạy.
 • Hỗ trợ giáo viên trong lớp theo yêu cầu của Trung tâm.
 • Các ngày trong tuần từ T2- T6:
 • Ca bắt đầu 15:00 - 21:00.
 • We are a leading international bank focused on helping people and companies prosper across Asia, Africa and the Middle East.
Hà Nội
 • Làm đầu mối tiếp nhận, kiểm tra, phân loại và quản lý các văn bản tờ trình, từ các đơn vị trình TGĐ trước và sau khi chuyển các trợ lý chuyên môn xử lý và được…
Công ty cổ phần phần mềm quản trị doanh nghiệp
Hà Nội
 • Các công việc hành chính nội bộ tại Công ty.
 • + Tiếp nhận, phản ánh và phân loại các thông tin đến GĐ và CBCNV theo yêu cầu.
 • Nghỉ mát, sinh nhật công ty….
UNIS Hanoi
Hà Nội
 • Sourcing vendors for required goods and services for competitive quotations.
 • Conducting local and oversea procurement of goods, services when purchase requests…
 • Learning Experience Coordinator – Apollo Junior Hanoi.
 • Observing teachers and giving feedback.
 • Organising and giving workshops and training for teachers.
United States Embassy Hanoi
Hà Nội
 • Who May Apply/Clarification From the Agency:
 • For USEFM - FS is FP-BB.
 • Actual FS salary determined by Washington D.C.
 • All Interested Applicants / All Sources.
UNC
Hà Nội
 • HPTN083 Study Data Entry Staff (Full-time).
 • We have been conducting HPTN 083, a clinical trial to evaluate the safety and efficacy of the injectable agent,…
UNIS Hanoi
Hà Nội
 • Responsible for the efforts and results of the Business Office and Business Administration functions.
 • Reporting to the DFO in regards to all financial and…