Create your CV - It only takes a few seconds

jobs in Thành Phố Hồ Chí Minh

Sort by: relevance - date
Page 1 of 3 jobs

Developer

Thành phố Hồ Chí Minh
  • Xay dung he thong e-learning voi moodle.
  • Modify mot so chuc nang theo yeu cau cua khach hang.

Nhân viên thu hồi nợ qua điện thoại

Thành phố Hồ Chí Minh
  • Dựa trên danh sách được giao, thực hiện các cuộc gọi đi/đến về các khoản nợ quá hạn thanh toán.
  • Thông báo cho khách hàng nợ về nghĩa vụ trong việc giữ hẹn, ngày…

Thực tập sinh Ruby on Rails

Thành phố Hồ Chí Minh
  • Mỗi Thực tập sinh sẽ có những chương trình training riêng, cụ thể sẽ trao đổi khi phỏng vấn.
  • Thời gian làm việc ít nhất 3 ngày/ 1 tuần.
  • Có hiểu biết về ROR:
» Create your CV - It only takes a few seconds