Create your CV - It only takes a few seconds

jobs in Thành Phố Hồ Chí Minh

Sort by: relevance - date
Page 1 of 290 jobs

Fresher R&D Staff new

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Support checking and running sampled motors.
 • Support checking property and size of sampled motor.
 • Other tasks assigned by leader.
 • 12 allowable days per year.

Admin/Legal Staff(Visa/Work Permit)

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Your mission is support Japanese who wants to enter Vietnam.
 • ・Business VISA / Work permit /Entry permit(In this pandemic situation).

R&D Staff new

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Support checking and running sampled motors.
 • Support checking property and size of sampled motor.
 • Other tasks assigned by leader.
 • 12 allowable days per year.

[Remote]- Ruby on rails _ 1500-2500 $ net new

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Writing clean, maintainable and efficient code.
 • Designing robust, scalable and secure features.
 • Contributing in all phases of the development lifecycle.

[Thủ Đức] Admin Supervisor new

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hỗ trợ điều phối và giám sát tất cả các hoạt động tại dự án liên quan đến việc giám sát tất cả các dịch vụ thuê ngoài:
 • Quản lý các hợp đồng dịch vụ tại dự án.

[Quận 9] R&D Staff new

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Support checking and running sampled motors.
 • Support checking property and size of sampled motor.
 • Other tasks assigned by leader.
 • 12 allowable days per year.

Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng (KCS)

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản lý, điều phối nhân viên trong nhóm KCS triển khai việc kiểm tra chất lượng nguyên liệu, vật tư, sản phẩm trong quá trình sản xuất, sản phẩm gia công ngoài,…

Nhân Viên Điều Phối Đơn Hàng

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Nhận và xử lý các đơn hàng từ Khách hàng.
 • Điều phối, sắp xếp việc giao nhận hàng với Kho, Phòng Kinh Doanh và Khách hàng.
 • Các công việc khác do cấp trên giao.

Nhân Viên Hành Chính

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Nhiệm vụ của bạn là hỗ trợ những người Nhật muốn vào Việt Nam.
 • ・ VISA kinh doanh / Giấy phép lao động / Giấy phép nhập cảnh (Trong tình hình đại dịch này).

Nhân Viên Admin/Legal Staff

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Support Japanese who wants to enter Vietnam.
 • ・Business VISA / Work permit /Entry permit(In this pandemic situation).
 • Môi trường làm việc chuyên nghiệp.

[HCM] Logistics Customer Service

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • + Thời gian làm việc:
 • Thứ 2 - Thứ 6 từ 8h00 - 18h00.
 • + Mô tả công việc:
 • Giám sát hoạt động dịch vụ khách hàng.
 • Soạn thảo draft debit notes.

[Quận 1] Sales Assistant (Mảng Giáo Dục) new

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hỗ trợ trong việc lên kế hoạch và quản lý các chiến dịch Marketing (online và offline).
 • Viết bài trên trang fanpage, website để giới thiệu sản phẩm và cập nhật…

[HCM] Electronic Data Interchange Coordinator new

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Setup, configure, and map EDI documents.
 • Map specific EDI documents using customer provided specifications.
 • Troubleshoot EDI document processing errors and work…

QUẢN LÝ SẢN XUẤT (THỰC PHẨM THỦY SẢN)

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản lý các công việc trong nhà máy.
 • Điều phối các hoạt động của nhà máy trong các chính sách và thủ tục của Công ty.
 • Phụ cấp đi lại, Phụ cấp chuyên cần.

[Bình Tân] QA Assistant Manager Mảng Thực Phẩm

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản lý các công việc trong nhà máy.
 • Thực hiện các công việc của Phòng Quản lý chất lượng, kiểm tra chuyền sản xuất thực phẩm.
 • Khám sức khỏe định kỳ:

Get new jobs for this search by email