Create your CV - It only takes a few seconds

jobs in Thành Phố Hồ Chí Minh

Sort by: relevance - date
Page 1 of 3 jobs

[HCM] BILLING STAFF (THỜI VỤ 8 THÁNG)

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Chịu trách nhiệm theo dõi số tiền khách hàng còn nợ, lập hóa đơn và cập nhật hồ sơ.
  • Quản lý số dư tài khoản để phát hiện các khoản nợ tồn đọng hoặc các khoản…

[Tân Bình] Billing staff (thời vụ 8 tháng)

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Chịu trách nhiệm theo dõi số tiền khách hàng còn nợ, lập hóa đơn và cập nhật hồ sơ.
  • Quản lý số dư tài khoản để phát hiện các khoản nợ tồn đọng hoặc các khoản…

[HCM] Logistics Billing - Nhân Viên Thời Vụ

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
  • + Thời gian làm việc:
  • Thời vụ 8 tháng, Thứ 2 - Thứ 6 từ 8h00 - 18h00.
  • + Mô tả công việc:
  • Theo dõi và cập nhật hồ sơ, dư nợ của khách hàng, hóa đơn.
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email