Create your CV - It only takes a few seconds

jobs in Thành Phố Hồ Chí Minh

Sort by: relevance - date
Page 1 of 4 jobs

Site Admin - Tiếng Anh Tốt new

ICONIC Co,.Ltd.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hồ Chí Minh - Việt Nam.
 • Hỗ trợ giấy tờ, công việc hành chính ở Công trình.
 • Hỗ trợ các kỹ sư.
 • Kiểm soát thực hiện nội quy, quy chế công ty.

Fabric Production Control - Up to 1200 USD new

ICONIC Co,.Ltd.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hồ Chí Minh - Việt Nam.
 • Kiểm soát sản xuất vải, kiểm soát chất lượng sản phẩm.
 • Thăm từng nhà máy tại Thành phố Hồ Chí Minh từ Văn phòng.
 • Có khả năng tiếng Nhật.

[ Lên đến 1300 USD ] 3D modeler new

ICONIC Co,.Ltd.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hồ Chí Minh - Việt Nam.
 • Mỹ thuật & Thiết kế nghệ thuật.
 • Tạo thiết kế tiêu đề như tạo mô hình 3D.
 • Thông qua phiên dịch viên, bạn sẽ tiến hành công việc thiết kế…

Tổ Trường Bộ Phận Cải Tiến - Tiếng Nhật N2 new

ICONIC Co,.Ltd.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hồ Chí Minh - Việt Nam.
 • Ô tô & Tự động hóa.
 • Lập kế hoạch phát triển cho nhóm và giám sát các thực thi cải tiến của nhà máy.
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email