Create your CV - It only takes a few seconds

jobs in Thành Phố Hồ Chí Minh

Sort by: relevance - date
Page 1 of 2 jobs

Nhân Viên Phòng Hành Chính (Admin HR) - Tiếng Anh trung cao...

ICONIC Co,.Ltd.
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Hồ Chí Minh - Việt Nam.
  • Phụ trách và hỗ trợ quản lý công việc phòng Hành chánh nhân sự.
  • Đăng ký hồ sơ liên quan đến Visa, Giấy phép lao động, và những giấy tờ…

Software Engineer

ICONIC
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Full-time District 4, HCMC Ho Chi Minh 11/08/2020 - 11/09/2020 Công nghệ thông tin - IT - Công nghệ thông tin - Viễn thông - Phát triển phần mềm.
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email