Create your CV - It only takes a few seconds

jobs in Thành Phố Hồ Chí Minh

Sort by: relevance - date
Page 5 of 153 jobs

3D Game Artist (Modeling/Animation) - Nhân Sự Cho Dự Án Mới

ICONIC Co,.Ltd.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hồ Chí Minh - Việt Nam.
 • Mỹ thuật & Thiết kế nghệ thuật.
 • Thiết kế các nhân vật và bối cảnh 3D.
 • Đảm bảo chất lượng các sản phẩm 3D.
 • Hiện thực hóa các chuyển động.

QA Manager

ICONIC Co,.Ltd.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hồ Chí Minh - Việt Nam.
 • Chịu trách nhiệm thực hiện tất cả các hoạt động kiểm tra và giám sát về chất lượng (QA).
 • Phân bố hợp lý công nhân viên trên chuyền.

Nhân Viên Hỗ Trợ Quản Lý Nhật - Tiếng Nhật N2

ICONIC Co,.Ltd.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hồ Chí Minh - Việt Nam.
 • Ngân hàng, Tài chính & Kế toán.
 • Hỗ trợ chính và phiên dịch cho quản lý người Nhật.
 • Công tác Kiểm soát nội bộ báo cáo tài chính kế toán…

Ruby on rails Developer (New graduate) - English Basic

ICONIC Co,.Ltd.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hồ Chí Minh - Việt Nam.
 • Develop clean and maintainable code.
 • Discuss system/software architecture with team.
 • Ability to work under high pressure.

[ Việc làm Cty Nhật / 500 USD ] CAD Engineer - Tiếng Nhật N5

ICONIC Co,.Ltd.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hồ Chí Minh - Việt Nam.
 • Tạo bản vẽ kho logistics.
 • Nhận thiết kế 3D từ bên Nhật.
 • Tiến hành thiết kế 2D và gửi về Nhật.
 • Đảm bảo chất lượng và deadline của bản vẽ.

Nhân Viên Phòng Hành Chính (Admin HR) - Tiếng Anh trung cao...

ICONIC Co,.Ltd.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hồ Chí Minh - Việt Nam.
 • Phụ trách và hỗ trợ quản lý công việc phòng Hành chánh nhân sự.
 • Đăng ký hồ sơ liên quan đến Visa, Giấy phép lao động, và những giấy tờ…

Nhân Viên Kinh Doanh - TOEIC 550

ICONIC Co,.Ltd.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hồ Chí Minh - Việt Nam.
 • Bán hàng & Phát triển/Quản lý kinh doanh.
 • Xử lý/kiểm soát form yêu cầu của khách hàng và làm báo giá, hợp đồng.
 • Điền tài liệu, văn bản.

Tổ Trường Bộ Phận Cải Tiến - Tiếng Nhật N2 new

ICONIC Co,.Ltd.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hồ Chí Minh - Việt Nam.
 • Ô tô & Tự động hóa.
 • Lập kế hoạch phát triển cho nhóm và giám sát các thực thi cải tiến của nhà máy.

Quản Lý Bộ Phận Chất Lượng (QA) - Tiếng Anh hoặc Tiếng Nhật

ICONIC Co,.Ltd.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hồ Chí Minh - Việt Nam.
 • Kiểm soát các quy trình liên quan tới chất lượng.
 • Kiểm soát theo qui định của ISO 9001.
 • => Kiểm soát và đảm bảo báo cáo được thực thi.

Back-End Engineer (PHP)

ICONIC Co,.Ltd.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hồ Chí Minh - Việt Nam.
 • In charge of back-end development on Web production for Japanese companies (clients industry:
 • IT, retail, restaurant, hotel etc..).

IT Communicator cum Back Office / Admin - Lên đến 1000 USD

ICONIC Co,.Ltd.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hồ Chí Minh - Việt Nam.
 • IT - Quản lý mạng, hệ thống & dữ liệu.
 • Thông dịch viên trong các cuộc họp giữa nhóm dự án và khách hàng, trong các cuộc họp nội bộ (cuộc…

[Tiếng Nhật N2] Admin/HR/Accounting Staff

ICONIC Co,.Ltd.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hồ Chí Minh - Việt Nam.
 • Các công việc kế toán như thanh toán cho bên giao dịch, nộp thuế, tính lương...
 • Xin giấy phép như Visa, ERC, IRC...

HR ( Recruitment) Senior Supervisor - Tiếng Nhật N2

ICONIC Co,.Ltd.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hồ Chí Minh - Việt Nam.
 • Lập kế hoạch và chiến lược tuyển dụng cho Công ty.
 • Tham gia xây dựng chiến lược tuyển dụng như mở rộng nguồn ứng viên,.

Chief Engineer for Apartment Management

ICONIC Co,.Ltd.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hồ Chí Minh - Việt Nam.
 • Inspect and repair of apartment facilities in general.
 • Manage and training for technicians.
 • Check the progress and performance.

Trợ Lý / Nhân Viên Tổng Vụ - tiếng Nhật N3

ICONIC Co,.Ltd.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hồ Chí Minh - Việt Nam.
 • Hành chính, Thư ký & Lễ tân.
 • Phụ trách toàn bộ nhân sự, tổng vụ...
 • Hỗ trợ tuyển dụng, đào tạo.
 • Soạn thảo hợp đồng lao động.
Overall, how relevant are these jobs?

Get new jobs for this search by email