Create your CV - It only takes a few seconds

jobs in Thành Phố Hồ Chí Minh

Sort by: relevance - date
Page 1 of 210 jobs
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHÚC LÂM
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Giải đáp thắc mắc của khách hàng về đơn hàng, số lượng hàng hóa, giá thành sản phẩm.
 • Thông tin khách hàng, tên sản phẩm, số lượng, đơn giá, tổng bill.
Cao Phong - Siêu Thị Điện Máy - Nội Thất Chợ Lớn
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Theo dõi và nhập liệu các số liệu nguyên vật liệu đầu vào, sản phẩm xuất kho.
 • Hỗ trợ các công việc khác trong bộ phận Kho.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Xử lý chính xác các tệp thông tin dữ liệu của khách gửi tới theo quy trình được hướng dẫn.
 • Đảm bảo tiến độ công việc, thời gian tiến hành công việc xử lý thông…
CÔNG TY TNHH ZELY
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tham gia trong nhóm cung cấp dịch vụ xử lý data dữ liệu.
 • Xử lý chính xác các tệp thông tin dữ liệu của khách gửi tới theo quy trình được hướng dẫn.
CÔNG TY CỔ PHẦN GIA NGUYỄN
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tham gia trong nhóm cung cấp dịch vụ xử lý data dữ liệu.
 • Xử lý chính xác các tệp thông tin dữ liệu của khách gửi tới theo quy trình được hướng dẫn.
CÔNG TY CỔ PHẦN THEPHACO
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tham gia trong nhóm cung cấp dịch vụ xử lý data dữ liệu.
 • Xử lý chính xác các tệp thông tin dữ liệu của khách gửi tới theo quy trình được hướng dẫn.
CÔNG TY CỔ PHẦN HOA VIỆT
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tham gia trong nhóm cung cấp dịch vụ xử lý data dữ liệu.
 • Xử lý chính xác các tệp thông tin dữ liệu của khách gửi tới theo quy trình được hướng dẫn.
AnphaNam Express
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Nhập dữ liệu Bill vào lên thống hàng ngày.
 • Khai thác và xử lý hàng hóa.
 • Các báo cáo kèm theo công việc.
 • .Xử lý các công việc phát sinh khác.
 • Tham gia đầy đủ BH.
CÔNG TY CỔ PHẦN QH PHARMA
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Xử lý chính xác các tệp thông tin dữ liệu của khách gửi tới theo quy trình được hướng dẫn.
 • Đảm bảo tiến độ công việc, thời gian tiến hành công việc xử lý thông…
CÔNG TY TNHH BẢO PHƯƠNG
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tham gia trong nhóm cung cấp dịch vụ xử lý data dữ liệu.
 • Xử lý chính xác các tệp thông tin dữ liệu của khách gửi tới theo quy trình được hướng dẫn.