Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 183 jobs
Công Ty Cổ Phần dinh dưỡng Dolsure
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Nhận phân công kiểm tra chất lượng hàng hóa.
 • Nhận phân công kiểm tra chất lượng nguyên liệu của tổ trưởng.
 • Kiểm tra nguyên liệu theo công thức sản xuất, đánh…
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN KHANG
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kiểm soát, đánh giá chất lượng nguyên vật liệu đầu ra, đưa ra các biện pháp xử lý kịp thời khi nguyên vật liệu không đạt tiêu chuẩn.
 • Có khả năng giao tiếp tốt.
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC NHÂN SINH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kiểm soát, đánh giá chất lượng nguyên vật liệu đầu ra, đưa ra các biện pháp xử lý kịp thời khi nguyên vật liệu không đạt tiêu chuẩn.
 • Có khả năng giao tiếp tốt.
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kiểm tra chất lượng hàng hoá trước khi giao nhận.
 • Kiểm tra nhãn, mác, tem, số lô trước và trong quá trình xuấtnhập.
 • Trao đổi chi tiết khi phỏng vấn.
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT BÁCH PHARMA
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng (QA/QC).
 • Kiểm tra chất lượng hàng hoá trước khi giao nhận.
 • Kiểm tra nhãn, mác, tem, số lô trước và trong quá trình xuất nhập.
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VICTORIA
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng (QA/QC).
 • Kiểm tra chất lượng hàng hoá trước khi giao nhận.
 • Kiểm tra nhãn, mác, tem, số lô trước và trong quá trình xuất nhập.
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM SÔNG HỒ...
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kiểm soát, đánh giá chất lượng đầu vào, đưa ra các biện pháp xử lý kịp thời khi sản phẩm không đạt tiêu chuẩn.
 • Hỗ trợ bộ phận tư vấn.
 • Tốt nghiệp THPT trở lên .
CÔNG TY TNHH KBB
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kiểm tra chất lượng hàng hoá trước khi giao nhận.
 • Kiểm tra nhãn, mác, tem, số lô trước và trong quá trình xuấtnhập.
 • Trao đổi chi tiết khi phỏng vấn.
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM HOA BAN
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kiểm soát, đánh giá chất lượng đầu vào, đưa ra các biện pháp xử lý kịp thời khi sản phẩm không đạt tiêu chuẩn.
 • Hỗ trợ bộ phận tư vấn.
 • Ngôn ngữ của hồ sơ:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HOA LINH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng (QA/QC).
 • Kiểm tra chất lượng hàng hoá trước khi giao nhận.
 • Kiểm tra nhãn, mác, tem, số lô trước và trong quá trình xuất nhập.