Create your CV - It only takes a few seconds

Anh Văn Hội Việt Mỹ Quốc Tế Anh Văn Hội Việt Mỹ jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs

Quản Lý Dự Án & Giám Sát Thi Công new

ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ ( Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Anh...
Thành phố Hồ Chí Minh
20,000,000 VNĐ - 25,000,000 VNĐ a month
  • ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ ( Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Anh Văn Hội Việt Mỹ).
  • Tương đương TOEIC 400 trở lên, giao tiếp, soạn thảo văn bản bằng tiếng Anh.
» Create your CV - It only takes a few seconds
Overall, how relevant are these jobs?

Not at all

Somewhat

Extremely

Get new jobs for this search by email