Create your CV - It only takes a few seconds

Anphanam Express jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 5 jobs

NHÂN VIÊN NHẬP LIỆU

AnphaNam Express
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Nhập dữ liệu Bill vào lên thống hàng ngày.
 • Khai thác và xử lý hàng hóa.
 • Các báo cáo kèm theo công việc.
 • .Xử lý các công việc phát sinh khác.
 • Tham gia đầy đủ BH.

NHÂN VIÊN GIAO NHẬN XE TẢI - XE MÁY

AnphaNam Express
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Giao/Nhận đúng chất lượng, đủ số lượng, chính xác thời gian cam kết khách hàng và quy định định công ty.
 • Bốc xếp hàng hóa khi nhận và phát theo quy định công ty…

NHÂN VIÊN DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

AnphaNam Express
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tiếp nhận và xử lý các cuộc gọi đến, mail.
 • .Xử lý các công việc phát sinh khác.
 • Nhập dữ liệu vào hệ thống.
 • Theo dõi lộ trình và báo phát đơn hàng.

Nhân Viên Kế Toán Công Nợ

AnphaNam Express
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản lý thu chi tiền mặt và TK ngân hàng.
 • Quản lý công nợ khách hàng.
 • Nhập liệu vận đơn vào hệ thống PM.
 • .Tổng hợp, lưu trữ chứng từ hồ sơ của phòng kế toán.

Nhân Viên Tư Vấn Dịch Vụ

AnphaNam Express
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tìm kiếm khách hàng mới, mở rộng phát triển doanh thu khách hàng cũ.
 • .Xử lý các công việc phát sinh khác.
 • Tư vấn, thuyết phục khách hàng sử dụng Dịch vụ.
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email