Create your CV - It only takes a few seconds

Bán Hàng Showroom jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 50 jobs

TƯ VẤN BÁN HÀNG VINFAST QUẬN 10

VINFAST
Thành phố Hồ Chí Minh
5,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ a month
Easily apply
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng.
 • Nhận chỉ tiêu doanh số bán hàng hàng tháng và hoàn thành chỉ tiêu được giao.
 • 5-7 TRIỆU + DOANH SỐ.

[QUẬN 10] Tư vấn bán hàng VINFAST

VINFAST
Thành phố Hồ Chí Minh
5,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ a month
Easily apply
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng.
 • Nhận chỉ tiêu doanh số bán hàng hàng tháng và hoàn thành chỉ tiêu được giao.
 • 5-7 TRIỆU + DOANH SỐ.

TƯ VẤN BÁN HÀNG VINFAST GÒ VẤP

VINFAST
Thành phố Hồ Chí Minh
5,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ a month
Easily apply
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng.
 • Nhận chỉ tiêu doanh số bán hàng hàng tháng và hoàn thành chỉ tiêu được giao.
 • 5-7 TRIỆU + DOANH SỐ.

[GÒ VẤP] Tư vấn bán hàng VINFAST

VINFAST
Thành phố Hồ Chí Minh
5,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ a month
Easily apply
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng.
 • Nhận chỉ tiêu doanh số bán hàng hàng tháng và hoàn thành chỉ tiêu được giao.
 • 5-7 TRIỆU + DOANH SỐ.

TƯ VẤN BÁN HÀNG OTO VINFAST

5,000,000 VNĐ - 20,000,000 VNĐ a month
Easily apply
 • Thực hiện các giao dịch bán hàng trên phần mềm SAP, chuẩn bị hồ sơ giao xe, Quản lý, tổng hợp dữ liệu bán hàng.
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng.

[HẬU GIANG] Tư vấn bán hàng VINFAST

VINFAST
Vị Thanh
5,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ a month
Easily apply
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng.
 • Nhận chỉ tiêu doanh số bán hàng hàng tháng và hoàn thành chỉ tiêu được giao.
 • 5-7 TRIỆU + DOANH SỐ.

[NHÀ BÈ] Tư vấn bán hàng VINFAST

VINFAST
Thành phố Hồ Chí Minh
5,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ a month
Easily apply
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng.
 • Nhận chỉ tiêu doanh số bán hàng hàng tháng và hoàn thành chỉ tiêu được giao.
 • 5-7 TRIỆU + DOANH SỐ.

TƯ VẤN BÁN HÀNG VINFAST NHÀ BÈ

VINFAST
Thành phố Hồ Chí Minh
5,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ a month
Easily apply
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng.
 • Nhận chỉ tiêu doanh số bán hàng hàng tháng và hoàn thành chỉ tiêu được giao.
 • 5-7 TRIỆU + DOANH SỐ.

TƯ VẤN BÁN HÀNG VINFAST HẬU GIANG

VINFAST
Vị Thanh
5,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ a month
Easily apply
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng.
 • Nhận chỉ tiêu doanh số bán hàng hàng tháng và hoàn thành chỉ tiêu được giao.
 • 5-7 TRIỆU + DOANH SỐ.

TƯ VẤN BÁN HÀNG VINFAST KIÊN GIANG

VINFAST
Rạch Giá
5,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ a month
Easily apply
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng.
 • Nhận chỉ tiêu doanh số bán hàng hàng tháng và hoàn thành chỉ tiêu được giao.
 • 5-7 TRIỆU + DOANH SỐ.