Create your CV - It only takes a few seconds

Bán hàng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 142 jobs

Chuyên Viên Chăm Sóc Khách Hàng

 • Chăm Sóc Khách Hàng,Tư Vấn Bán Hàng.
 • Chủ động tìm kiếm khách hàng, triển khai bán hàng hoàn thành chỉ tiêu được giao.
 • Chế độ BHXH, BHYT, BHTN,...

[OceanEdu_Trường Chinh] Chủ Nhiệm Lớp Anh Ngữ

6,000,000 VNĐ a month
 • # Bạn đang xem tin việc làm [OceanEdu_Trường Chinh] Chủ Nhiệm Lớp Anh Ngữ trong ngành Dịch vụ khách hàng, Giáo dục / Đào tạo / Thư viện, Biên phiên dịch / Thông…

[OceanEdu_Trường Chinh] Trợ Giảng Tiếng Anh Fulltime

6,000,000 VNĐ a month
 • # Bạn đang xem tin việc làm [OceanEdu_Trường Chinh] Trợ Giảng Tiếng Anh Fulltime trong ngành Dịch vụ khách hàng, Giáo dục / Đào tạo / Thư viện, Biên phiên dịch …

[OceanEdu_Nguyễn Trãi] Chủ Nhiệm Lớp Anh Ngữ

 • # Bạn đang xem tin việc làm [OceanEdu_Nguyễn Trãi] Chủ Nhiệm Lớp Anh Ngữ trong ngành Dịch vụ khách hàng, Giáo dục / Đào tạo / Thư viện, Biên phiên dịch / Thông…

[OceanEdu_Nguyễn Trãi] Trợ Giảng Tiếng Anh Fulltime

 • # Bạn đang xem tin việc làm [OceanEdu_Nguyễn Trãi] Trợ Giảng Tiếng Anh Fulltime trong ngành Dịch vụ khách hàng, Giáo dục / Đào tạo / Thư viện, Biên phiên dịch /…

[OceanEdu_Minh Khai] Chủ Nhiệm Lớp Anh Ngữ

6,000,000 VNĐ a month
 • # Bạn đang xem tin việc làm [OceanEdu_Minh Khai] Chủ Nhiệm Lớp Anh Ngữ trong ngành Dịch vụ khách hàng, Giáo dục / Đào tạo / Thư viện, Biên phiên dịch / Thông…

[OceanEdu_Cổ Nhuế] Chủ Nhiệm Lớp Anh Ngữ

 • # Bạn đang xem tin việc làm [OceanEdu_Cổ Nhuế] Chủ Nhiệm Lớp Anh Ngữ trong ngành Dịch vụ khách hàng, Giáo dục / Đào tạo / Thư viện, Biên phiên dịch / Thông dịch…

[OceanEdu_Mỹ Đình] Chủ Nhiệm Lớp Anh Ngữ

 • # Bạn đang xem tin việc làm [OceanEdu_Mỹ Đình] Chủ Nhiệm Lớp Anh Ngữ trong ngành Dịch vụ khách hàng, Giáo dục / Đào tạo / Thư viện, Biên phiên dịch / Thông dịch…

[OceanEdu_Mỹ Đình] Trợ Giảng Tiếng Anh Fulltime

6,000,000 VNĐ a month
 • # Bạn đang xem tin việc làm [OceanEdu_Mỹ Đình] Trợ Giảng Tiếng Anh Fulltime trong ngành Dịch vụ khách hàng, Giáo dục / Đào tạo / Thư viện, Biên phiên dịch /…

[OceanEdu_Royal City] Chủ Nhiệm Lớp Anh Ngữ

 • # Bạn đang xem tin việc làm [OceanEdu_Royal City] Chủ Nhiệm Lớp Anh Ngữ trong ngành Dịch vụ khách hàng, Giáo dục / Đào tạo / Thư viện, Biên phiên dịch / Thông…

Chuyên Viên Chăm Sóc Khách Hàng [Ocean Edu -Hà Đông]

10,000,000 VNĐ a month
 • Chủ động tìm kiếm khách hàng, triển khai bán hàng hoàn thành chỉ tiêu được giao.
 • Chăm sóc khách hàng thường xuyên thông qua các hoạt động:
 • Ngôn ngữ của hồ sơ:

Chuyên Viên Chăm Sóc Khách Hàng [Ocean Edu - Mỹ Đình]

10,000,000 VNĐ a month
 • Chủ động tìm kiếm khách hàng, triển khai bán hàng hoàn thành chỉ tiêu được giao.
 • Chăm sóc khách hàng thường xuyên thông qua các hoạt động:
 • Ngôn ngữ của hồ sơ:

Chuyên Viên Chăm Sóc Khách Hàng [Ocean Edu - Cổ Nhuế]

10,000,000 VNĐ a month
 • Chủ động tìm kiếm khách hàng, triển khai bán hàng hoàn thành chỉ tiêu được giao.
 • Chăm sóc khách hàng thường xuyên thông qua các hoạt động:
 • Ngôn ngữ của hồ sơ:

Chuyên Viên Telesale

 • Bán Hàng Qua Điện Thoại (Telesale),Chăm Sóc Khách Hàng.
 • Hỗ trợ trực tiếp khách hàng qua các kênh tương tác:
 • Thực hiện gọi điện chăm sóc và duy trì mối quan hệ…

[OceanEdu_Royal City] Trợ Giảng Tiếng anh Fulltime

 • # Bạn đang xem tin việc làm [OceanEdu_Royal City] Trợ Giảng Tiếng anh Fulltime trong ngành Dịch vụ khách hàng, Giáo dục / Đào tạo / Thư viện, Biên phiên dịch /…