Create your CV - It only takes a few seconds

Bán hàng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 145 jobs

Chuyên viên Quản lý và Cảnh báo nợ sớm - Khối Ngân hàng Bán...

Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng;
 • Phối hợp với ĐVKD trong quá trình nhắc nợ, đôn đốc và xử lý thu hồi nợ đối với khách hàng…

Chuyên viên Pháp chế - Ban Pháp chế tuân thủ

Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng;
 • Tham gia thẩm định về mặt pháp lý đối với các sản phẩm, dịch vụ mới của Ngân hàng;

Thư ký Văn phòng Ban điều hành

Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Sắp xếp lịch làm việc, lịch họp, lịch công tác, tổ chức các cuộc họp, ghi chép và tổng hợp nội dung các cuộc họp nội bộ và đối tác;
 • Lưu giữ văn bản tài liệu;

Chuyên viên/Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Tái thẩm đ...

Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Thẩm định trực tiếp khách hàng theo quy định của NCB.
 • Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc các lĩnh vực, chuyên môn về kinh tế, đầu tư, quản trị kinh doanh, luật,…

Chuyên viên Quản lý Kênh Phân phối và Bán hàng - Khối Ngân h...

Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Xây dựng kế hoạch bán hàng và triển khai các chương trình thúc đẩy kinh doanh, chăm sóc khách hàng theo từng thời kỳ, từng Vùng/Khu vực/TTDN.

Giao dịch viên - Chi nhánh Hà Nội

Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Thực hiện triển khai giới thiệu, bán các sản phẩm, dịch vụ tại quầy.
 • Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán, kinh tế, tài chính, ngân hàng;

Chuyên viên Thúc đẩy bán - Phòng Phát triển kênh đối tác và...

Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Xây dựng các công cụ hỗ trợ bán hàng như hướng dẫn bán hàng, tư vấn các tình huống xử lý khi bán sản phẩm cho lực lượng bán hàng…;
 • Có kỹ năng tổ chức công việc;

Chuyên viên Giám sát tín dụng - Khối Quản trị rủi ro

Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc các lĩnh vực, chuyên môn về kinh tế, đầu tư, quản trị kinh doanh, luật, tài chính ngân hàng;
 • Tư duy phân tích tốt;

Chuyên viên Truyền thông nội bộ - Khối Quản trị Nguồn Nhân l...

Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Xây dựng kế hoạch, quản lý, chịu trách nhiệm nội dung trên các kênh truyền thông nội bộ của ngân hàng (Group nội bộ, email, fanpage, bản tin radio, bản tin hình…

Chuyên viên thu hồi nợ qua điện thoại - Trung tâm Xử lý nợ

Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Tìm hiểu khả năng thanh toán khách hàng và đưa ra phương án xử lý thích hợp, thương lượng với khách hàng về phương án, phương pháp thanh toán nợ, theo dõi cho…