Create your CV - It only takes a few seconds

Bán hàng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 10 jobs

Nhân viên thu ngân

CÔNG TY CỔ PHẦN THEPHACO
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Lập báo cáo doanh thu hàng ngày.
  • Quản lý thu chi, in hóa đơn.
  • Kiểm tra tiền thừa,chuẩn bị tiền lẻ.
  • Kiểm đếm tiền và thối tiền rõ ràng,chính xác.

We have removed 9 job postings very similar to those already shown. To see these additional results, you may repeat your search with the omitted job postings included.

» Create your CV - It only takes a few seconds