Create your CV - It only takes a few seconds

Bán hàng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 16 jobs

Nhân Viên Thu Ngân

CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH AN
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Thông tin hàng hoá và địa điểm giao nhận cho khách hàng.
  • Kiểm tra và xuất phiếu thu cho khách hàng.
  • Tổng hợp biên lai đến, đi theo từng đợt và liên giao hàng.

We have removed 15 job postings very similar to those already shown. To see these additional results, you may repeat your search with the omitted job postings included.

» Create your CV - It only takes a few seconds