Create your CV - It only takes a few seconds

Bán hàng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 34 jobs

Tuyển dụng nhân viên bán hàng

Nhà Tuyển Dụng Nguyễn Như
Ðà Nẵng
5,000,000 VNĐ a month
 • # [#Unilever](https://www.facebook.com/hashtag/unilever?source=note&epa=HASHTAG) tuyển dụng [ NHÂN VIÊN BÁN HÀNG ].
 • # · Được tăng lương, tăng bậc hàng năm.

Tuyển dụng nhân viên bán hàng

Nhà Tuyển Dụng Doan Tran
Ðà Nẵng
4,000,000 VNĐ a month
 • 01 nhân viên bán hàng.
 • # Bạn đang xem tin việc làm Tuyển dụng nhân viên bán hàng trong ngành Bán hàng được tuyển dụng tại Đà Nẵng bởi Doan Tran.

Tuyển dụng nhân viên bán hàng

Nhà Tuyển Dụng Nguyễn Thạch
Ðà Nẵng
5,000,000 VNĐ a month
 • Nhân Viên Bán Hàng PG( Smart Phone).
 • # Bạn đang xem tin việc làm Tuyển dụng nhân viên bán hàng trong ngành Bán hàng được tuyển dụng tại Đà Nẵng:quận Liên Chiểu…

Tuyển dụng nhân viên bán hàng

Nhà Tuyển Dụng Minh Đường
Ðà Nẵng
 • # Bạn đang xem tin việc làm Tuyển dụng nhân viên bán hàng trong ngành Bán hàng được tuyển dụng tại Đà Nẵng:quận Hải Châu bởi Minh Đường.

Tuyển dụng nhân viên bán hàng

Nhà Tuyển Dụng Võ Văn Kiểm
Ðà Nẵng
 • # Bạn đang xem tin việc làm Tuyển dụng nhân viên bán hàng trong ngành Bán hàng được tuyển dụng tại Đà Nẵng bởi Võ Văn Kiểm.
 • Thứ 2-cn hàng tuần Off 1 ngày/tuần.

Tuyển dụng nhân viên bán hàng

Nhà Tuyển Dụng Hà HồngThịnh
Ðà Nẵng
 • # Bạn đang xem tin việc làm Tuyển dụng nhân viên bán hàng trong ngành Bán hàng được tuyển dụng tại Đà Nẵng bởi Hà HồngThịnh.
 • Khả năng thuyết phục khách hàng.

Tuyển dụng nhân viên bán hàng new

Nhà Tuyển Dụng Hồng Sương
Ðà Nẵng
 • Tư vấn, giới thiệu sản phẩm của Công ty tới khách hàngbán hàng tại Cửa hàng.
 • Cần tuyển 01 NHÂN VIÊN BÁN HÀNG SHOWROOM:**.
 • Làm việc tại Đà Nẵng.

Tuyển dụng nhân viên bán hàng

Nhà Tuyển Dụng Đại May Mắn
Ðà Nẵng
4,700,000 VNĐ - 6,000,000 VNĐ a month
 • Đặt hàng hoặc gọi đến các cửa hàng thuộc hệ thống để kiểm tra mặt hàng khách hàng yêu cầu.
 • # Bạn đang xem tin việc làm Tuyển dụng nhân viên bán hàng trong ngành…

Tuyển dụng nhân viên bán hàng

Nhà Tuyển Dụng Linh Le
Ðà Nẵng
6,000,000 VNĐ - 8,000,000 VNĐ a month
 • 3 NHÂN VIÊN BÁN HÀNG.
 • # Bạn đang xem tin việc làm Tuyển dụng nhân viên bán hàng trong ngành Bán hàng được tuyển dụng tại Đà Nẵng bởi Linh Le.

Tuyển dụng nhân viên bán hàng

Nhà Tuyển Dụng Hương Thảo
Ðà Nẵng
 • # Bạn đang xem tin việc làm Tuyển dụng nhân viên bán hàng trong ngành Bán hàng được tuyển dụng tại Đà Nẵng bởi Hương Thảo.
 • 7 triệu )trả vào ngày 10 hàng tháng.