Create your CV - It only takes a few seconds

Bệnh Viện Đa Khoa jobs in Hà Nội

Sort by: relevance - date
Page 1 of 17 jobs

Nhân Viên Phát Triển tài chính Cá Nhân Bảo hiểm - Kênh Data... new

10,000,000 VNĐ a month
 • Được hỗ trợ các gói Bảo hiểm sức khỏe tại các bệnh viện tiêu chuẩn quốc tế.
 • Hà Nội , Quận Đống Đa.
 • Tòa nhà Eurowindow, số 2 Tôn Thất Tùng , Quận Đống Đa , Hà…

Chuyên Viên Hoạch Định Tài Chính -Ngân hàng VPBank new

7,400,000 VNĐ a month
 • Được hỗ trợ các gói Bảo hiểm sức khỏe tại các bệnh viện tiêu chuẩn quốc tế.
 • Tòa nhà EuroWindow, số 2 Tôn Thất Tùng , Quận Đống Đa , Hà Nội, Việt Nam.

Nhân Viên Hỗ Trợ Tư Vấn Tài Chính - Kênh Hợp tác Ngân hàng -...

7,400,000 VNĐ a month
 • Được hỗ trợ các gói Bảo hiểm sức khỏe tại các bệnh viện tiêu chuẩn quốc tế.
 • Tham gia các khóa huấn luyện chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn của AIA.

Chuyên viên tư vấn dịch vụ tài chính cá nhân - Liên kết Ngân... new

7,000,000 VNĐ a month
 • Được hỗ trợ các gói Bảo hiểm sức khỏe tại các bệnh viện tiêu chuẩn quốc tế.
 • Tòa nhà Eurowindow, số 2 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội , Quận Đống Đa , Hà Nội,…

Chuyên Viên Tư Vấn Dịch Vụ Bảo Hiểm-Ngân hàng Bản Việt Vietc...

7,400,000 VNĐ a month
 • Được hỗ trợ các gói Bảo hiểm sức khỏe tại các bệnh viện tiêu chuẩn quốc tế.
 • Tòa nhà Eurowindow, số 2 Tôn Thất Tùng , Quận Đống Đa , Hà Nội, Việt Nam.

Nhân Viên Tư Vấn Phát Triển Khách Hàng BHNT - Ngân Hàng Bản... new

7,400,000 VNĐ a month
 • Được hỗ trợ các gói Bảo hiểm sức khỏe tại các bệnh viện tiêu chuẩn quốc tế.
 • Tòa nhà Eurowindow, số 2 Tôn Thất Tùng , Quận Đống Đa , Hà Nội, Việt Nam.

Nhân Viên Phát triển Tư Vấn Bảo Hiểm- Kênh Liên Kết Ngân Hàn... new

7,000,000 VNĐ a month
 • Được hỗ trợ các gói Bảo hiểm sức khỏe tại các bệnh viện tiêu chuẩn quốc tế.
 • Tham gia các khóa huấn luyện chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn của AIA.

Chuyên Viên Hoạch Định Tài Chính Ngân Hàng - Ngân hàng VPBan...

7,400,000 VNĐ a month
 • Được hỗ trợ các gói Bảo hiểm sức khỏe tại các bệnh viện tiêu chuẩn quốc tế.
 • Hà Nội , Quận Đống Đa.
 • Số 2 Tôn Thất Tùng , Quận Đống Đa , Hà Nội, Việt Nam.

Chuyên Viên Dịch Vụ Khách Hàng Kênh Bảo Hiểm - Kênh DIGITAL...

10,000,000 VNĐ a month
 • Được hỗ trợ các gói Bảo hiểm sức khỏe tại các bệnh viện tiêu chuẩn quốc tế.
 • Hà Nội , Quận Đống Đa.
 • Tòa nhà Eurowindow, số 2 Tôn Thất Tùng , Quận Đống Đa , Hà…

Chuyên Viên Kinh Doanh bảo hiểm - Kênh hợp tác qua Ngân hàng...

7,400,000 VNĐ a month
 • Được hỗ trợ các gói Bảo hiểm sức khỏe tại các bệnh viện tiêu chuẩn quốc tế.
 • Tham gia các khóa huấn luyện, đào tạo chuyên sâu theo tiêu chuẩn của AIA.

Chuyên viênPhát Triển tài chính bảo hiểm kênh Digital - Liên...

10,000,000 VNĐ a month
 • Được hỗ trợ các gói Bảo hiểm sức khỏe tại các bệnh viện tiêu chuẩn quốc tế.
 • Hà Nội , Quận Đống Đa.
 • Tòa nhà Eurowindow, số 2 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội ,…

Chuyên Viên Kinh Doanh - Kênh Tài Chính khách hàng-Kênh Ngân...

10,400,000 VNĐ a month
 • Được hỗ trợ các gói Bảo hiểm sức khỏe tại các bệnh viện tiêu chuẩn quốc tế.
 • Hà Nội , Quận Đống Đa.
 • Tòa nhà Eurowindow, số 2 Tôn Thất Tùng , Quận Đống Đa , Hà…

Chuyên Viên Dịch Vụ Bảo Hiểm - Bancassurance Ngân hàng VPBan...

7,400,000 VNĐ a month
 • Được hỗ trợ các gói Bảo hiểm sức khỏe tại các bệnh viện tiêu chuẩn quốc tế.
 • Hà Nội , Quận Đống Đa.
 • Tham gia các khóa huấn luyện, đào tạo chuyên sâu theo tiêu…

Chuyên Viên Hoạch Định Bảo Hiểm - Tài Chính cá nhân - Ngân h...

7,400,000 VNĐ a month
 • Được hỗ trợ các gói Bảo hiểm sức khỏe tại các bệnh viện tiêu chuẩn quốc tế.
 • Hà Nội , Quận Đống Đa.
 • Số 2 Tôn Thất Tùng , Quận Đống Đa , Hà Nội, Việt Nam.

Chuyên Viên Tư Vấn Phát Triển tài chính Bảo hiểm - Kênh Data...

10,000,000 VNĐ a year
 • Được hỗ trợ các gói Bảo hiểm sức khỏe tại các bệnh viện tiêu chuẩn quốc tế.
 • Hà Nội , Quận Đống Đa.
 • Tòa nhà Eurowindow, số 2 Tôn Thất Tùng , Quận Đống Đa , Hà…
Overall, how relevant are these jobs?

Get new jobs for this search by email