Create your CV - It only takes a few seconds

Bệnh Viện Đa Khoa jobs in Hà Nội

Sort by: relevance - date
Page 1 of 45 jobs

MEDLATEC vị trí Nhân viên khai thác bệnh phẩm

MEDLATEC
Hà Nội
 • Bệnh viện đa khoa nhiều năm kinh nghiệm.
 • TẠI SAO NÊN CHỌN BỆNH VIỆN ĐA KHOA MEDLATEC.
 • TẠI SAO NÊN CHỌN BỆNH VIỆN ĐA KHOA MEDLATEC.
 • Nhiều cơ hội thăng tiến.

MEDLATEC Nhân viên khai thác bệnh phẩm khu vực Hà Nội

MEDLATEC
Hà Nội
 • Bệnh viện đa khoa nhiều năm kinh nghiệm.
 • TẠI SAO NÊN CHỌN BỆNH VIỆN ĐA KHOA MEDLATEC.
 • TẠI SAO NÊN CHỌN BỆNH VIỆN ĐA KHOA MEDLATEC.
 • Không yêu cầu kinh nghiệm;

Giới thiệu về MEDLATEC và nhu cầu cập nhật đến ngày 01/08/20...

MEDLATEC
Hà Nội
 • Bệnh viện đa khoa nhiều năm kinh nghiệm.
 • TẠI SAO NÊN CHỌN BỆNH VIỆN ĐA KHOA MEDLATEC.
 • TẠI SAO NÊN CHỌN BỆNH VIỆN ĐA KHOA MEDLATEC.
 • Mức lương khi có CCHN:

MEDLATEC thông báo quá trình đợt 1 ngày 19/08/2020.

MEDLATEC
Hà Nội
 • Bệnh viện đa khoa nhiều năm kinh nghiệm.
 • TẠI SAO NÊN CHỌN BỆNH VIỆN ĐA KHOA MEDLATEC.
 • TẠI SAO NÊN CHỌN BỆNH VIỆN ĐA KHOA MEDLATEC.
 • MẪU SƠ YẾU LÝ LỊCH:

MEDLATEC cập nhật quá trình cập nhật đến hết ngày 01/11/2020

MEDLATEC
Hà Nội
 • Bệnh viện đa khoa nhiều năm kinh nghiệm.
 • TẠI SAO NÊN CHỌN BỆNH VIỆN ĐA KHOA MEDLATEC.
 • TẠI SAO NÊN CHỌN BỆNH VIỆN ĐA KHOA MEDLATEC.
 • MẪU SƠ YẾU LÝ LỊCH:

MEDLATEC Nhân viên khai thác bệnh phẩm

MEDLATEC
Hà Nội
 • Bệnh viện đa khoa nhiều năm kinh nghiệm.
 • TẠI SAO NÊN CHỌN BỆNH VIỆN ĐA KHOA MEDLATEC.
 • TẠI SAO NÊN CHỌN BỆNH VIỆN ĐA KHOA MEDLATEC.
 • Thành phố Hồ Chí Minh:

Kế toán thanh toán, Thuế tháng 04.2020

MEDLATEC
Hà Nội
 • Bệnh viện đa khoa nhiều năm kinh nghiệm.
 • TẠI SAO NÊN CHỌN BỆNH VIỆN ĐA KHOA MEDLATEC.
 • TẠI SAO NÊN CHỌN BỆNH VIỆN ĐA KHOA MEDLATEC.
 • Tổng hợp chi phí hằng tháng.

chuyên viên tài chính tháng 04.2020

MEDLATEC
Hà Nội
 • Bệnh viện đa khoa nhiều năm kinh nghiệm.
 • TẠI SAO NÊN CHỌN BỆNH VIỆN ĐA KHOA MEDLATEC.
 • TẠI SAO NÊN CHỌN BỆNH VIỆN ĐA KHOA MEDLATEC.
 • Tốt nghiệp đại học chính quy:

Nhân viên pháp chế tháng 02.2020

MEDLATEC
Hà Nội
 • Bệnh viện đa khoa nhiều năm kinh nghiệm.
 • TẠI SAO NÊN CHỌN BỆNH VIỆN ĐA KHOA MEDLATEC.
 • TẠI SAO NÊN CHỌN BỆNH VIỆN ĐA KHOA MEDLATEC.
 • Khả năng tư duy hệ thống.

MEDLATEC Hải Phòng

MEDLATEC
Hà Nội
 • Bệnh viện đa khoa nhiều năm kinh nghiệm.
 • TẠI SAO NÊN CHỌN BỆNH VIỆN ĐA KHOA MEDLATEC.
 • TẠI SAO NÊN CHỌN BỆNH VIỆN ĐA KHOA MEDLATEC.
 • Quản lý trang thiết bị.

MEDLATEC vị trí Chuyên viên pháp chế

MEDLATEC
Hà Nội
 • Bệnh viện đa khoa nhiều năm kinh nghiệm.
 • TẠI SAO NÊN CHỌN BỆNH VIỆN ĐA KHOA MEDLATEC.
 • TẠI SAO NÊN CHỌN BỆNH VIỆN ĐA KHOA MEDLATEC.
 • Khả năng tư duy hệ thống.

MEDLATEC Nhân viên mua hàng tháng 02.2020

MEDLATEC
Hà Nội
 • Bệnh viện đa khoa nhiều năm kinh nghiệm.
 • TẠI SAO NÊN CHỌN BỆNH VIỆN ĐA KHOA MEDLATEC.
 • TẠI SAO NÊN CHỌN BỆNH VIỆN ĐA KHOA MEDLATEC.
 • Giao tiếp tiếng anh cơ bản;

Kiểm toán nội bộ

MEDLATEC
Hà Nội
 • Bệnh viện đa khoa nhiều năm kinh nghiệm.
 • TẠI SAO NÊN CHỌN BỆNH VIỆN ĐA KHOA MEDLATEC.
 • TẠI SAO NÊN CHỌN BỆNH VIỆN ĐA KHOA MEDLATEC.
 • Đăng ký khám, tư vấn.

MEDLATEC kỹ sư điện nước tháng 02.2020

MEDLATEC
Hà Nội
 • Bệnh viện đa khoa nhiều năm kinh nghiệm.
 • TẠI SAO NÊN CHỌN BỆNH VIỆN ĐA KHOA MEDLATEC.
 • TẠI SAO NÊN CHỌN BỆNH VIỆN ĐA KHOA MEDLATEC.
 • Đăng ký khám, tư vấn.

MEDLATEC tại khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ

MEDLATEC
Hà Nội
 • Bệnh viện đa khoa nhiều năm kinh nghiệm.
 • TẠI SAO NÊN CHỌN BỆNH VIỆN ĐA KHOA MEDLATEC.
 • TẠI SAO NÊN CHỌN BỆNH VIỆN ĐA KHOA MEDLATEC.
 • MẪU SƠ YẾU LÝ LỊCH:
Overall, how relevant are these jobs?

Get new jobs for this search by email