Create your CV - It only takes a few seconds

Bệnh Viện Đa Khoa jobs in Hà Nội

Sort by: relevance - date
Page 1 of 13 jobs

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự Tổng Hợp

12,000,000 VNĐ - 20,000,000 VNĐ a month
 • Hàng năm CBNV được tham gia khám sức khỏe định kỳ tại các bệnh viện lớn.
 • Được tham gia các khóa học bổ ích từ các diễn giả Quốc tế tại Học viện Viettel.

Nhân Viên Telesales

 • Hàng năm CBNV được tham gia khám sức khỏe định kỳ tại các bệnh viện lớn.
 • Được tham gia các khóa học bổ ích từ các diễn giả Quốc tế tại Học viện Viettel.

Nhân viên C&B

 • Hàng năm CBNV được tham gia khám sức khỏe định kỳ tại các bệnh viện lớn.
 • Được tham gia các khóa học bổ ích từ các diễn giả Quốc tế tại Học viện Viettel.

VIETTELPOST - NODEJS DEVELOPER

 • Hàng năm CBNV được tham gia khám sức khỏe định kỳ tại các bệnh viện lớn.
 • Được tham gia các khóa học bổ ích từ các diễn giả Quốc tế tại Học viện Viettel.

Chuyên Viên Marketing

 • Hàng năm CBNV được tham gia khám sức khỏe định kỳ tại các bệnh viện lớn.
 • Được tham gia các khóa học bổ ích từ các diễn giả Quốc tế tại Học viện Viettel.

Nhân Viên Kinh Doanh

 • Hàng năm CBNV được tham gia khám sức khỏe định kỳ tại các bệnh viện lớn.
 • Được tham gia các khóa học bổ ích từ các diễn giả Quốc tế tại Học viện Viettel.

Backend Developer

 • Hàng năm CBNV được tham gia khám sức khỏe định kỳ tại các bệnh viện lớn.
 • Được tham gia các khóa học bổ ích từ các diễn giả Quốc tế tại Học viện Viettel.

Phó phòng Marketing

5,000,000 VNĐ - 7,000,000 VNĐ a month
 • Hàng năm CBNV được tham gia khám sức khỏe định kỳ tại các bệnh viện lớn.
 • Được tham gia các khóa học bổ ích từ các diễn giả Quốc tế tại Học viện Viettel.

Java Developer

 • Hàng năm CBNV được tham gia khám sức khỏe định kỳ tại các bệnh viện lớn.
 • Được tham gia các khóa học bổ ích từ các diễn giả Quốc tế tại Học viện Viettel.

Phó giám đốc Kinh doanh quốc tế Hà Nội

 • Hàng năm CBNV được tham gia khám sức khỏe định kỳ tại các bệnh viện lớn.
 • Được tham gia các khóa học bổ ích từ các diễn giả Quốc tế tại Học viện Viettel.

Phó Giám Đốc Kinh Doanh Vận Tải Quốc Tế

2,000,000 VNĐ - 3,000,000 VNĐ a month
 • Hàng năm CBNV được tham gia khám sức khỏe định kỳ tại các bệnh viện lớn.
 • Được tham gia các khóa học bổ ích từ các diễn giả Quốc tế tại Học viện Viettel.

Backend Developer (Nodejs )

15,000,000 VNĐ - 25,000,000 VNĐ a month
 • Hàng năm CBNV được tham gia khám sức khỏe định kỳ tại các bệnh viện lớn.
 • Được tham gia các khóa học bổ ích từ các diễn giả Quốc tế tại Học viện Viettel.

We have removed 1 job posting very similar to those already shown. To see the additional result, you may repeat your search with the omitted job posting included.

» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email