Create your CV - It only takes a few seconds

Bhnt Prudential Việt Nam Bộ Phận Hợp Tác Kinh Doanh jobs

Page 1 of 444 jobs
BHNT Prudential Việt Nam - ̣ Phận ̣p Tác Kin...
Thành phố Hồ Chí Minh +9 locations
11,000,000 VNĐ a year
Định kỳ báo cáo và cập nhật kết quả kinh doanh đến Quản lý kinh doanh trực tiếp. Tham gia lên kế hoạch kinh doanh. Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
BHNT Prudential Việt Nam - ̣ Phận ̣p Tác Kin...
Thành phố Hồ Chí Minh +8 locations
11,000,000 VNĐ a month
Định kỳ báo cáo và cập nhật kết quả kinh doanh đến Quản lý kinh doanh trực tiếp. Tham gia lên kế hoạch kinh doanh. Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
BHNT Prudential Việt Nam - ̣ Phận ̣p Tác Kin...
Ðà Nẵng
6,000,000 VNĐ a month
Báo cáo kết quả kinh doanh và các hoạt động kinh doanh cho cấp Quản lý. Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết. Hoa hồng hấp dẫn sẽ được trả theo năng lực của bạn +…
BHNT Prudential Việt Nam - ̣ Phận ̣p Tác Kin...
Thành phố Hồ Chí Minh
10,000,000 VNĐ a month
Báo cáo kết quả kinh doanh và các hoạt động kinh doanh cho cấp Quản lý. Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết. Có kinh nghiệm làm sale là một lợi thế.
BHNT Prudential Việt Nam - ̣ Phận ̣p Tác Kin...
Thành phố Hồ Chí Minh
7,000,000 VNĐ a month
Nếu bạn có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, chăm sóc khách hàng và telesales là một lợi thế. Định kỳ báo cáo và cập nhật kết quả kinh doanh theo yêu cầu…
BHNT Prudential Việt Nam - ̣ Phận ̣p Tác Kin...
Hà Nội
kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, chăm sóc khách hàng và telesales là một lợi thế. Chấp nhận sinh viên mới ra trường nhưng có đam mê và tố chất kinh…
BHNT Prudential Việt Nam - ̣ Phận ̣p Tác Kin...
Hà Nội +1 location
kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, chăm sóc khách hàng và telesales là một lợi thế. Chấp nhận sinh viên mới ra trường nhưng có đam mê và tố chất kinh…
BHNT Prudential Việt Nam - ̣ Phận ̣p Tác Kin...
Thành phố Hồ Chí Minh
7,000,000 VNĐ a month
Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết. Làm việc tại Prudential Plaza, Số 2-4 Bến Cần Giuộc, Q.8. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm 6 tháng - 1 năm trong lĩnh vực liên quan…
BHNT Prudential Việt Nam - ̣ Phận ̣p Tác Kin...
Thành phố Hồ Chí Minh
7,500,000 VNĐ a month
Báo cáo kết quả kinh doanh và các hoạt động kinh doanh cho cấp Quản lý. Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết. Hoa hồng hấp dẫn sẽ được trả theo năng lực của bạn +…
BHNT Prudential Việt Nam - ̣ Phận ̣p Tác Kin...
Hà Nội +1 location
kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, chăm sóc khách hàng và telesales là một lợi thế. Chấp nhận sinh viên mới ra trường nhưng có đam mê và tố chất kinh…