Page 1 of 553 jobs
Create your CV - It only takes a few seconds
BHNT Prudential Việt Nam - ̣ Phận ̣p Tác Kin...
Khánh Hòa
11,000,000 VNĐ a year
Định kỳ báo cáo và cập nhật kết quả kinh doanh đến Quản lý kinh doanh trực tiếp. Tham gia lên kế hoạch kinh doanh....
BHNT Prudential Việt Nam - ̣ Phận ̣p Tác Kin...
Thành phố Hồ Chí Minh +1 location
7,500,000 VNĐ a month
Nam. Báo cáo kết quả kinh doanh và các hoạt động kinh doanh cho cấp Quản lý. Mức kinh nghiệm:. 0-1 năm kinh nghiệm....
BHNT Prudential Việt Nam - ̣ Phận ̣p Tác Kin...
Thành phố Hồ Chí Minh
10,000,000 VNĐ a year
Nam. Báo cáo kết quả kinh doanh và các hoạt động kinh doanh cho cấp Quản lý. Mức kinh nghiệm:. 1-2 năm kinh nghiệm....
BHNT Prudential Việt Nam - ̣ Phận ̣p Tác Kin...
Thành phố Hồ Chí Minh +1 location
7,000,000 VNĐ a month
Nếu bạn có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, chăm sóc khách hàng và telesales là một lợi thế. Mức kinh nghiệm:. 0-1 năm kinh nghiệm....
BHNT Prudential Việt Nam - ̣ Phận ̣p Tác Kin...
Đắk Lắk +1 location
7,500,000 VNĐ a month
Nam. Báo cáo kết quả kinh doanh và các hoạt động kinh doanh cho cấp Quản lý. Chỉ tuyển Nam. 0-1 năm kinh nghiệm....
BHNT Prudential Việt Nam - ̣ Phận ̣p Tác Kin...
Thành phố Hồ Chí Minh +1 location
7,000,000 VNĐ a month
Nếu bạn có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, chăm sóc khách hàng và telesales là một lợi thế. Mức kinh nghiệm:. 0-1 năm kinh nghiệm....
BHNT Prudential Việt Nam - ̣ Phận ̣p Tác Kin...
Bình Dương +1 location
7,000,000 VNĐ a month
Nam. Báo cáo kết quả kinh doanh và các hoạt động kinh doanh cho cấp Quản lý. Mức kinh nghiệm:. 1-2 năm kinh nghiệm....
BHNT Prudential Việt Nam - ̣ Phận ̣p Tác Kin...
Thành phố Hồ Chí Minh
5,000,000 VNĐ a month
Nếu bạn có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, chăm sóc khách hàng và telesales là một lợi thế. Mức kinh nghiệm:. 0-1 năm kinh nghiệm....
BHNT Prudential Việt Nam - ̣ Phận ̣p Tác Kin...
Hà Nội
kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, chăm sóc khách hàng và telesales là một lợi thế. Mức kinh nghiệm:....
BHNT Prudential Việt Nam - ̣ Phận ̣p Tác Kin...
Thành phố Hồ Chí Minh
6,000,000 VNĐ a month
Nếu bạn có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, chăm sóc khách hàng và telesales là một lợi thế. Mức kinh nghiệm:. 0-1 năm kinh nghiệm....