Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Cp Tvxd & Quản Lý Đầu Tư Cogicons jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 3 jobs

Kỹ sư xây dựng/kỹ sư giám sát thi công

Công Ty CP TVXD & Quản Đầu Cogicons
Thành phố Hồ Chí Minh
  • CÔNG TY CP TVXD & QUẢN ĐẦU COGICONS.
  • Kiểm tra, kiểm soát Biện pháp thi công, vật đầu vào và trong quá trình sử dụng, tham gia xác nhận khối lượng thực…

Kiến trúc sư

Công Ty CP TVXD & Quản Đầu Cogicons
Thành phố Hồ Chí Minh
  • CÔNG TY CP TVXD & QUẢN ĐẦU COGICONS.
  • Quản thiết kế trong quá trình thi công theo quy trình công ty và với sự hỗ trợ của các bộ phận khác.

Chuyên viên hành chính

Công Ty CP TVXD & Quản Đầu Cogicons
Thành phố Hồ Chí Minh
  • CÔNG TY CP TVXD & QUẢN ĐẦU COGICONS.
  • Quản chi phí hành chính và tài sản của công ty, đảm bảo vận hành thông suốt của toàn công ty.
  • Việc làm đã hết hạn.
» Create your CV - It only takes a few seconds
Overall, how relevant are these jobs?

Not at all

Somewhat

Extremely

Get new jobs for this search by email