Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Tnhh J-tec Solution Vina jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 3 jobs

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty TNHH J-Tec Solution Vina
Bắc Ninh
  • Du lịch hè hằng năm, các hoạt động công đoàn công ty tổ chức, hội thao ngành nước,…..
  • Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động và theo quy định của công ty.

Nhân Viên Thiết Kế Máy Tự Động Hóa

Công Ty TNHH J-Tec Solution Vina
Bắc Ninh
  • Du lịch hè hằng năm, các hoạt động công đoàn công ty tổ chức, hội thao ngành nước,…..
  • Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Nhân Viên Kỹ Thuật Chạy Máy CNC

Công Ty TNHH J-Tec Solution Vina
Bắc Ninh
  • Du lịch hè hằng năm, các hoạt động công đoàn công ty tổ chức, hội thao ngành nước,…..
  • Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.
» Create your CV - It only takes a few seconds