Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Tnhh Sản Xuất Bia Sab thuộc Tập Đoàn Abinbev jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 2 jobs

Nhân Viên Vận Hành Nấu Bia new

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT BIA SAB (THUỘC TẬP ĐOÀN ABIN...
Bình Dương
  • CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT BIA SAB (THUỘC TẬP ĐOÀN ABINBEV).
  • Sản xuất / Vận hành sản xuất.
  • Hiểu biết về công nghệ bia.
  • Nhân Viên Vận Hành Nấu Bia.

Nhân Viên Xuất Nhập Hàng (Loading Assistant) new

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT BIA SAB (THUỘC TẬP ĐOÀN ABIN...
Bình Dương
  • CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT BIA SAB (THUỘC TẬP ĐOÀN ABINBEV).
  • Chính sách phúc lợi khác theo Quy Định của Công ty.
  • Xuất nhập khẩu / Ngoại thương.
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email