Create your CV - It only takes a few seconds

Capitaland Vietnam jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs

Technician - Nhân viên kỹ thuật (Trung Tâm Thương Mại)

CapitaLand Vietnam
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Triển khai vận hành các hệ thống kỹ thuật theo đúng quy trình và quy định của Công ty.
  • Kiểm tra các hoạt động của các hệ thống kỹ thuật.
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email