Create your CV - It only takes a few seconds

Chế tạo jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 255 jobs
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
Hà Nội
 • Tạo động lực và hỗ trợ các bạn trong team.
 • Được hưởng đầy các chế độ BHXH + BHYT theo quy định.
 • Quản lý team khoảng 10 bạn telesales.
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
Hà Nội
 • Tạo động lực và hỗ trợ các bạn trong team.
 • Được hưởng đầy các chế độ BHXH + BHYT theo quy định.
 • Quản lý team khoảng 10 bạn telesales.
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
Hà Nội
 • Tạo động lực và hỗ trợ các bạn trong team.
 • Được hưởng đầy các chế độ BHXH + BHYT theo quy định.
 • Quản lý team khoảng 10 bạn telesales.
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
Hà Nội
 • Tạo động lực và hỗ trợ các bạn trong team.
 • Được hưởng đầy các chế độ BHXH + BHYT theo quy định.
 • Quản lý team khoảng 10 bạn telesales.
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
Hà Nội
 • Tạo động lực và hỗ trợ các bạn trong team.
 • Được hưởng đầy các chế độ BHXH + BHYT theo quy định.
 • Quản lý team khoảng 10 bạn telesales.
CÔNG TY CỔ PHẦN BELLSYSTEM 24-HOA SAO
Hà Nội
9,000,000 VNĐ - 14,000,000 VNĐ a month
 • + Được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp, có phụ cấp (400.000vnđ).
 • + Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH + BHYT, thưởng lễ tết theo quy định NN.
 • + Độ tuổi 20 - 35t.
CÔNG TY CỔ PHẦN BELLSYSTEM 24-HOA SAO
Hà Nội
 • Đóng tham gia chế độ bảo hiểm theo quy định nhà nước.
 • Lộ trình được đào tạo lên Quản lý / Giám sát đối với những nhân sự tiềm năng và đạt kết quả tốt.
CÔNG TY CỔ PHẦN BELLSYSTEM 24-HOA SAO
Hà Nội
5,000,000 VNĐ - 8,000,000 VNĐ a month
 • Đóng tham gia chế độ bảo hiểm theo quy định nhà nước.
 • Lộ trình được đào tạo lên Quản lý / Giám sát đối với những nhân sự tiềm năng và đạt kết quả tốt.
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
Hà Nội
 • Được đào tạo bài bản, hỗ trợ 1.400.00 VNĐ.
 • Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH + BHYT, thưởng lễ Tết theo quy định.
 • Tiếp nhận các cuộc gọi đến của khách hàng trên Tổng…
CÔNG TY CỔ PHẦN BELLSYSTEM 24-HOA SAO
Hà Nội
 • Đóng tham gia chế độ bảo hiểm theo quy định nhà nước.
 • Lộ trình được đào tạo lên Quản lý / Giám sát đối với những nhân sự tiềm năng và đạt kết quả tốt.