Create your CV - It only takes a few seconds

Chế tạo jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 150 jobs
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC NHÂN SINH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Có đầu óc sáng tạo, phán đoán tình huống.
 • Chế độ nghỉ lễ Tết, đi du lịch hằng năm.
 • Tiếp nhận đơn hàng, hỗ trợ khách hàng trong quá trình lên đơn hàng.
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC NHÂN SINH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Có đầu óc sáng tạo, phán đoán tình huống.
 • Chế độ nghỉ lễ Tết, đi du lịch hằng năm.
 • Kiểm soát, đánh giá chất lượng nguyên vật liệu đầu ra, đưa ra các biện pháp…
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC NHÂN SINH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Có đầu óc sáng tạo, phán đoán tình huống.
 • Chế độ nghỉ lễ Tết, đi du lịch hằng năm.
 • Lập báo cáo các thống kê định kỳ theo qui định chế độ báo cáo thống kê của…
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC NHÂN SINH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Có đầu óc sáng tạo, phán đoán tình huống.
 • Chế độ nghỉ lễ Tết, đi du lịch hằng năm.
 • Theo dõi chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội cho nhân viên công ty.

We have removed 146 job postings very similar to those already shown. To see these additional results, you may repeat your search with the omitted job postings included.

» Create your CV - It only takes a few seconds