Create your CV - It only takes a few seconds

Chế tạo jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 17 jobs

Kỹ Sư Thiết Bị Điện

CÔNG TY TNHH HORN
Hải Phòng
 • Không gian làm việc sáng tạo, sang trọng và chuyên nghiệp.
 • Có lộ trình thăng tiến, được đào tạo và hỗ trợ tối đa kỹ năng khi làm việc.

Kỹ Sư SMT

CÔNG TY TNHH HORN
Hải Phòng
 • Các chế độ phúc lợi xã hội như:
 • Kỹ năng làm việc nhóm tốt, phân tích tổng hợp, sáng tạo và năng lực giải quyết vấn đề,.".
 • Mức lương phù hợp với năng lực.

Chuyên Viên Mua Bán

CÔNG TY TNHH HORN
Hải Phòng
 • Không gian làm việc sáng tạo, sang trọng và chuyên nghiệp.
 • Có lộ trình thăng tiến, được đào tạo và hỗ trợ tối đa kỹ năng khi làm việc.

Nhân Viên Khai Báo Hải Quan

CÔNG TY TNHH HORN
Hải Phòng
 • Không gian làm việc sáng tạo, sang trọng và chuyên nghiệp.
 • Có lộ trình thăng tiến, được đào tạo và hỗ trợ tối đa kỹ năng khi làm việc.

Kỹ Sư Phòng Thí Nghiệm

CÔNG TY TNHH HORN
Hải Phòng
 • Không gian làm việc sáng tạo, sang trọng và chuyên nghiệp.
 • Có lộ trình thăng tiến, được đào tạo và hỗ trợ tối đa kỹ năng khi làm việc.

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

CÔNG TY TNHH HORN
Hải Phòng
 • Không gian làm việc sáng tạo, sang trọng và chuyên nghiệp.
 • Có lộ trình thăng tiến, được đào tạo và hỗ trợ tối đa kỹ năng khi làm việc.
 • Có kỹ năng giao tiếp tốt.

Kỹ Sư Chất Lượng

CÔNG TY TNHH HORN
Hải Phòng
 • Không gian làm việc sáng tạo, sang trọng và chuyên nghiệp.
 • Có lộ trình thăng tiến, được đào tạo và hỗ trợ tối đa kỹ năng khi làm việc.

Kỹ Sư PE

CÔNG TY TNHH HORN
Hải Phòng
 • Các chế độ phúc lợi xã hội như:
 • Bạn chỉ cần tạo CV xin việc, cập nhật công việc ưu thích , và hệ thống sẽ chủ động tìm việc tốt nhất, phù hợp nhất với bạn.

Nhân Viên Kỹ Thuật IE

CÔNG TY TNHH HORN
Hải Phòng
 • Không gian làm việc sáng tạo, sang trọng và chuyên nghiệp.
 • Có lộ trình thăng tiến, được đào tạo và hỗ trợ tối đa kỹ năng khi làm việc.

Kỹ Sư IE

CÔNG TY TNHH HORN
Hải Phòng
 • Không gian làm việc sáng tạo, sang trọng và chuyên nghiệp.
 • Có lộ trình thăng tiến, được đào tạo và hỗ trợ tối đa kỹ năng khi làm việc.

Chủ Quản Mua Hàng

CÔNG TY TNHH HORN
Hải Phòng
 • Không gian làm việc sáng tạo, sang trọng và chuyên nghiệp.
 • Có lộ trình thăng tiến, được đào tạo và hỗ trợ tối đa kỹ năng khi làm việc.

Kỹ Sư Kiểm Tra

CÔNG TY TNHH HORN
Hải Phòng
 • Không gian làm việc sáng tạo, sang trọng và chuyên nghiệp.
 • Có lộ trình thăng tiến, được đào tạo và hỗ trợ tối đa kỹ năng khi làm việc.
 • Có kỹ năng giao tiếp tốt.

Chuyên Viên Tính Lương Và Hiệu Suất

CÔNG TY TNHH HORN
Hải Phòng
 • Không gian làm việc sáng tạo, sang trọng và chuyên nghiệp.
 • Có lộ trình thăng tiến, được đào tạo và hỗ trợ tối đa kỹ năng khi làm việc.
 • Nghe, nói, đọc, viết tốt.

Chuyên Viên PMC

CÔNG TY TNHH HORN
Hải Phòng
 • Không gian làm việc sáng tạo, sang trọng và chuyên nghiệp.
 • Có lộ trình thăng tiến, được đào tạo và hỗ trợ tối đa kỹ năng khi làm việc.

Chủ Quản PMC

CÔNG TY TNHH HORN
Hải Phòng
 • Các chế độ phúc lợi xã hội như:
 • Bạn chỉ cần tạo CV xin việc, cập nhật công việc ưu thích , và hệ thống sẽ chủ động tìm việc tốt nhất, phù hợp nhất với bạn.

Get new jobs for this search by email