Create your CV - It only takes a few seconds

Chế tạo jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 162 jobs

PHÚ THỌ-NHÂN VIÊN THU HỒI NỢ TRỰC TIẾP

Công ty TNHH Tài Chính HD SaiSon
Việt Trì
15,000,000 VNĐ - 20,000,000 VNĐ a month
 • Định hướng đào tạo và phát triển:
 • Được hỗ trợ đào tạo huấn luyện nghiệp vụ đầu vào để bạn nắm bắt công việc, trong quá trình làm việc - được tham gia các khóa…

TUYÊN QUANG-CHUYÊN VIÊN THU HỒI NỢ

Công ty TNHH Tài Chính HD SaiSon
Tuyên Quang +1 location
15,000,000 VNĐ - 20,000,000 VNĐ a month
 • Định hướng đào tạo và phát triển:
 • Được hỗ trợ đào tạo huấn luyện nghiệp vụ đầu vào để bạn nắm bắt công việc, trong quá trình làm việc - được tham gia các khóa…

NHÂN VIÊN XỬ LÝ NỢ TẠI PHÚ THỌ new

Công ty TNHH Tài Chính HD SaiSon
Việt Trì
15,000,000 VNĐ - 20,000,000 VNĐ a month
 • Định hướng đào tạo và phát triển:
 • Được hỗ trợ đào tạo huấn luyện nghiệp vụ đầu vào để bạn nắm bắt công việc, trong quá trình làm việc - được tham gia các khóa…

Quế Võ, Bắc Ninh: Nhân Viên Tư Vấn Trả Góp

Công ty TNHH Tài Chính HD SaiSon
Bắc Ninh
6,000,000 VNĐ - 8,000,000 VNĐ a month
 • Định hướng đào tạo và phát triển:
 • Cùng với những hiểu biết về sản phẩm cho vay trong quá trình được đào tạo tại công ty, bạn sẽ có kiến thức sau đào tạo để tư…

CHUYÊN VIÊN PHÒNG CHỐNG GIAN LẬN MIỀN BẮC new

Công ty TNHH Tài Chính HD SaiSon
Tuyên Quang +7 locations
12,000,000 VNĐ - 14,000,000 VNĐ a month
 • Được tham gia khóa đào tạo chuyên môn.
 • Đề xuất các cải tiến để nâng cao hiệu quả hoạt động, hạn chế rủi ro cho công ty.
 • Ký Hợp đồng Lao động chính thức.

SƠN LA-NHÂN VIÊN THU HỒI NỢ TRỰC TIẾP

Công ty TNHH Tài Chính HD SaiSon
Sơn La +1 location
15,000,000 VNĐ - 20,000,000 VNĐ a month
 • Định hướng đào tạo và phát triển:
 • Được hỗ trợ đào tạo huấn luyện nghiệp vụ đầu vào để bạn nắm bắt công việc, trong quá trình làm việc - được tham gia các khóa…

ĐỒNG NAI - NHÂN VIÊN XỬ LÝ NỢ TẠI NHÀ

Công ty TNHH Tài Chính HD SaiSon
Biên Hòa
10,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ a month
Requirements
THPT
 • Định hướng đào tạo và phát triển:
 • Được hỗ trợ đào tạo huấn luyện nghiệp vụ đầu vào để bạn nắm bắt công việc, trong quá trình làm việc - được tham gia các khóa…

BÌNH THUẬN - NHÂN VIÊN XỬ LÝ NỢ TẠI NHÀ

Công ty TNHH Tài Chính HD SaiSon
Phan Thiết
10,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ a month
Requirements
THPT
 • Định hướng đào tạo và phát triển:
 • Được hỗ trợ đào tạo huấn luyện nghiệp vụ đầu vào để bạn nắm bắt công việc, trong quá trình làm việc - được tham gia các khóa…

CHUYÊN VIÊN ĐIỀU TRA AN NINH MIỀN BẮC new

Công ty TNHH Tài Chính HD SaiSon
Hải Phòng +2 locations
12,000,000 VNĐ - 14,000,000 VNĐ a month
 • Được đào tạo công việc và phát triển bản thân trong quá trình làm việc.
 • Được ký hợp đồng chính thức và tham gia đầy đủ các chế độ BHXH theo quy định.

Chuyên viên thu hồi nợ trực tiếp tại Bắc Giang (thu nhập hấp...

Công ty TNHH Tài Chính HD SaiSon
Bắc Giang
12,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ a month
 • Định hướng đào tạo và phát triển:
 • Được hỗ trợ đào tạo huấn luyện nghiệp vụ đầu vào để bạn nắm bắt công việc, trong quá trình làm việc - được tham gia các khóa…

NHÂN VIÊN THU HỒI NỢ TẠI QUẢNG NINH

Công ty TNHH Tài Chính HD SaiSon
Hạ Long
15,000,000 VNĐ - 20,000,000 VNĐ a month
 • Định hướng đào tạo và phát triển:
 • Được hỗ trợ đào tạo huấn luyện nghiệp vụ đầu vào để bạn nắm bắt công việc, trong quá trình làm việc - được tham gia các khóa…

NHÂN VIÊN XỬ LÝ NỢ TẠI TUYÊN QUANG new

Công ty TNHH Tài Chính HD SaiSon
Tuyên Quang +3 locations
15,000,000 VNĐ - 20,000,000 VNĐ a month
 • Định hướng đào tạo và phát triển:
 • Được hỗ trợ đào tạo huấn luyện nghiệp vụ đầu vào để bạn nắm bắt công việc, trong quá trình làm việc - được tham gia các khóa…

Sơn Dương, Tuyên Quang: Nhân viên tư vấn trả góp

Công ty TNHH Tài Chính HD SaiSon
Tuyên Quang
6,000,000 VNĐ - 8,000,000 VNĐ a month
 • Định hướng đào tạo và phát triển:
 • Cùng với những hiểu biết về sản phẩm cho vay trong quá trình được đào tạo tại công ty, bạn sẽ có kiến thức sau đào tạo để tư…

THAN UYÊN, LAI CHÂU: NHÂN VIÊN TƯ VẤN TRẢ GÓP new

Công ty TNHH Tài Chính HD SaiSon
Lai Châu
6,000,000 VNĐ - 8,000,000 VNĐ a month
 • Định hướng đào tạo và phát triển:
 • Cùng với những hiểu biết về sản phẩm cho vay trong quá trình được đào tạo tại công ty, bạn sẽ có kiến thức sau đào tạo để tư…

QUẢNG NINH-NHÂN VIÊN THU HỒI NỢ TRỰC TIẾP

Công ty TNHH Tài Chính HD SaiSon
Cẩm Phả
15,000,000 VNĐ - 20,000,000 VNĐ a month
 • Định hướng đào tạo và phát triển:
 • Được hỗ trợ đào tạo huấn luyện nghiệp vụ đầu vào để bạn nắm bắt công việc, trong quá trình làm việc - được tham gia các khóa…

Get new jobs for this search by email