Create your CV - It only takes a few seconds

Chế tạo jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 251 jobs
5,000,000 VNĐ - 8,000,000 VNĐ a month
 • Chế độ đào tạo theo chính sách công ty và yêu cầu công việc.
 • Tham gia đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH, BHTN.
 • Chủ động đón tiếp khách hàng đến với của hàng.
10,000,000 VNĐ - 20,000,000 VNĐ a year
 • Huấn luyện, đào tạo nhân viên có đày đủ năng lực hoàn thành công việc.
 • Được tham gia đày đủ các chế độ BHYT, BHXH, BHTN và phúc lợi khác.
 • Sử dụng thành thạo MS.
5,000,000 VNĐ - 7,000,000 VNĐ a month
 • Tham gia đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH, BHTN.
 • Được đào tạo chuyên nghiệp, hoàn toàn miễn phí trước khi làm việc.
 • Chủ động đón tiếp khách hàng đến với của hàng.
Ninh Thuận
5,000,000 VNĐ - 8,000,000 VNĐ a month
 • Tham gia đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH, BHTN.
 • Được đào tạo chuyên nghiệp, hoàn toàn miễn phí trước khi làm việc.
 • Chủ động đón tiếp khách hàng đến với của hàng.
Thừa Thiên - Huế +1 location
5,000,000 VNĐ - 7,000,000 VNĐ a month
 • Tham gia đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH, BHTN.
 • Được đào tạo chuyên nghiệp, hoàn toàn miễn phí trước khi làm việc.
 • Kiểm tra đầy đủ chứng từ, hàng hóa nhập kho.
5,000,000 VNĐ - 8,000,000 VNĐ a month
 • Chế độ đào tạo theo chính sách công ty và yêu cầu công việc.
 • Tham gia đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH, BHTN.
 • Cài đặt ứng dụng và phần mềm cho các dòng ĐTDĐ/Laptop.
 • Chế độ đào tạo theo chính sách công ty và yêu cầu công việc.
 • Tham gia đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH, BHTN.
 • Phụ trách về việc thực hiện các chỉ tiêu doanh số của…
 • Chế độ đào tạo theo chính sách công ty và yêu cầu công việc.
 • Tham gia đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH, BHTN.
 • Kiểm tra đầy đủ chứng từ, hàng hóa nhập kho.
6,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ a month
 • Tham gia đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH, BHTN.
 • Được đào tạo chuyên nghiệp, hoàn toàn miễn phí trước khi làm việc.
 • Chủ động đón tiếp khách hàng đến với của hàng.
Đắk Lắk
5,000,000 VNĐ - 7,000,000 VNĐ a month
 • Tham gia đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH, BHTN.
 • Được đào tạo chuyên nghiệp, hoàn toàn miễn phí trước khi làm việc.
 • Hỗ trợ nhân viên bán hàng về kỹ thuật.