Create your CV - It only takes a few seconds

Chế tạo jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs

THƯ KÝ DỰ ÁN TẠI HẢI PHÒNG

Nhà Tuyển Dụng
Hải Phòng
8,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ a month
  • Soạn thảo các văn bản, quy chế, quy trình làm việc theo yêu cầu của Ban QLDA.
  • Thực hiện chế độ báo cáo về tình hình làm việc tại BQLDA và tình hình hợp tác với…
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email