Create your CV - It only takes a few seconds

Chế tạo jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 141 jobs

Nhân Viên Lưu Trữ Phòng Pháp Chế

TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chế độ bảo hiểm sức khỏe;
 • Hỗ trợ ăn trưa, đồng phục, các chế độ công tác phí, phương tiện đưa đón đối với quản lý cấp cao, ….
 • Khám sức khỏe định kỳ;

Chuyên Viên Quản Lý Hệ Thống

TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chế độ bảo hiểm sức khỏe;
 • Thực hiện báo cáo theo yêu cầu và theo chế độ báo cáo quy định.
 • Hỗ trợ ăn trưa, đồng phục, các chế độ công tác phí, phương tiện…

Chuyên Viên Pháp Chế - SL: 02

TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chế độ bảo hiểm sức khỏe;
 • Hỗ trợ ăn trưa, đồng phục, các chế độ công tác phí, phương tiện đưa đón đối với quản lý cấp cao, ….
 • Khám sức khỏe định kỳ;

Chuyên Viên Thiết Kế Sáng Tạo

TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Giàu ý tưởng sáng tạo.
 • Chế độ bảo hiểm sức khỏe;
 • Website tìm việc làm 123job.vn cập nhật tin Chuyên Viên Thiết Kế Sáng Tạo cách đây lúc 2020-11-11 18:20:07.

Kỹ Sư Trí Tuệ Nhân Tạo (AI Engineer) – SL: 01

TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chế độ bảo hiểm sức khỏe;
 • Xác định cơ hội để đào sâu và bộ dữ liệu đào tạo mới.
 • # Bạn đang xem tin việc làm Kỹ Sư Trí Tuệ Nhân Tạo (AI Engineer) – SL:

Chuyên Viên Lập Trình Phần Mềm - SL: 05 new

TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chế độ bảo hiểm sức khỏe;
 • Hỗ trợ ăn trưa, đồng phục, các chế độ công tác phí, phương tiện đưa đón đối với quản lý cấp cao, ….
 • Mô tả chi tiết công việc.

Chuyên Viên Vận Hành Quy Trình - SL: 01 Người new

TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chế độ bảo hiểm sức khỏe;
 • Hỗ trợ ăn trưa, đồng phục, các chế độ công tác phí, phương tiện đưa đón đối với quản lý cấp cao, ….
 • Mô tả chi tiết công việc.

CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝ DỰ ÁN

TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chế độ bảo hiểm sức khỏe;
 • Hỗ trợ ăn trưa, đồng phục, các chế độ công tác phí, phương tiện đưa đón đối với quản lý cấp cao, ….
 • Khám sức khỏe định kỳ;

Nhân Viên Bàn Giao Nhà

TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chế độ bảo hiểm sức khỏe;
 • Hỗ trợ ăn trưa, đồng phục, các chế độ công tác phí, phương tiện đưa đón đối với quản lý cấp cao, ….
 • Khám sức khỏe định kỳ;

Chuyên Viên Quản Lý Hệ Thống – SL: 03

TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chế độ bảo hiểm sức khỏe;
 • Thực hiện báo cáo theo yêu cầu và theo chế độ báo cáo quy định.
 • Hỗ trợ ăn trưa, đồng phục, các chế độ công tác phí, phương tiện…

Nhân Viên Quản Lý Chung Cư - SL: 01

TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chế độ bảo hiểm sức khỏe;
 • Hỗ trợ ăn trưa, đồng phục, các chế độ công tác phí, phương tiện đưa đón đối với quản lý cấp cao, ….
 • Khám sức khỏe định kỳ;

Chuyên Viên HRBP

TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chế độ bảo hiểm sức khỏe;
 • Tuyển dụng, đào tạo, đánh giá nhân viên, chính sách phúc lợi.
 • Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động để đề xuất các chính…

Chuyên Viên Thiết Kế Đồ Họa

TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chế độ bảo hiểm sức khỏe;
 • Hỗ trợ ăn trưa, đồng phục, các chế độ công tác phí, phương tiện đưa đón đối với quản lý cấp cao, ….
 • Khám sức khỏe định kỳ;

Nhân Viên Thư Ký (Nhập Dữ Liệu Bồi Thường, Giải Phóng Mặt Bằ...

TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chế độ bảo hiểm sức khỏe;
 • Hỗ trợ ăn trưa, đồng phục, các chế độ công tác phí, phương tiện đưa đón đối với quản lý cấp cao, ….
 • Khám sức khỏe định kỳ;

Chuyên Viên Phát Triển Thương Hiệu (Số Lượng: 03) new

TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chế độ bảo hiểm sức khỏe;
 • Kỹ năng Giải quyết vấn đề tốt, sáng tạo, tư duy chiến lược,.
 • Hỗ trợ ăn trưa, đồng phục, các chế độ công tác phí, phương tiện đưa…

Get new jobs for this search by email