Create your CV - It only takes a few seconds

Chế tạo jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 96 jobs

Giao Dịch Viên - Hồ Chí Minh - TA047

Thành phố Hồ Chí Minh
 • Được tham gia các khóa đào tạo tùy thuộc vào Khung đào tạo cho từng vị trí.
 • Chế độ ngày phép hấp dẫn theo cấp bậc công việc, được hưởng chế độ du lịch hè.

Chuyên Gia Thẻ tín dụng (Co-Brand card) - Phòng Sản phẩm Thẻ... new

Thành phố Hồ Chí Minh
 • Research market and customer demand to suggest new co-brand product.
 • Make timeline and deliverables of new product/ plans/ assignments/ task.

CVCC Quản lý sản phẩm (Quản lý phát triển dự án Fintech) - H... new

Thành phố Hồ Chí Minh
 • Research the current market related to digital process & solutions for card/ unsecured product, prepare information and contribute to presentation/sales pitch…

Giao Dịch Viên - Hà Nội - TA050

 • Được tham gia các khóa đào tạo tùy thuộc vào Khung đào tạo cho từng vị trí.
 • Chế độ ngày phép hấp dẫn theo cấp bậc công việc, được hưởng chế độ du lịch hè.

Data Analyst (DWH Project) - Hà Nội - TA003 new

Hà Nội
 • Work with source data and DWH data modeller, ensuring DWH‘s clearance, quality, correct content, life cycle and time limits understanding and aligning.

Business Planning Analytics Specialist - Hồ Chí Minh - TA016 new

Thành phố Hồ Chí Minh
 • Được tham gia các khóa đào tạo tùy thuộc vào Khung đào tạo cho từng vị trí.
 • Chế độ ngày phép hấp dẫn theo cấp bậc công việc, được hưởng chế độ du lịch hè.

Chuyên viên Cao cấp Thẩm định KHCN & SME - Khối Tín dụng - H...

Thành phố Hồ Chí Minh
 • Được tham gia các khóa đào tạo tùy thuộc vào Khung đào tạo cho từng vị trí.
 • Chế độ ngày phép hấp dẫn theo cấp bậc công việc.
 • Thẩm định trên hồ sơ ĐVKD cung cấp:

Chuyên Gia Quản Lý Sản Phẩm Cho Vay Tín Chấp - Hồ Chí Minh -... new

Thành phố Hồ Chí Minh
 • Được tham gia các khóa đào tạo tùy thuộc vào Khung đào tạo cho từng vị trí.
 • Chế độ ngày phép hấp dẫn theo cấp bậc công việc.

Giao Dịch Viên - CN Hòa Bình - TA050

Hòa Bình
 • Được tham gia các khóa đào tạo tùy thuộc vào Khung đào tạo cho từng vị trí.
 • Chế độ ngày phép hấp dẫn theo cấp bậc công việc, được hưởng chế độ du lịch hè.

Chuyên viên Thẩm định Tín dụng Thực địa - Lào Cai - TA050

Lào Cai
 • Được tham gia các khóa đào tạo tùy thuộc vào Khung đào tạo cho từng vị trí.
 • Chế độ ngày phép hấp dẫn theo cấp bậc công việc.
 • Thông báo cho các đơn vị liên quan.

Portfolio Management Executive - Hồ Chí Minh - TA016

Thành phố Hồ Chí Minh
 • Segmentation of customers based Customer behavior.
 • Run portfolio attribution reports and draw performance insights for regular internal reporting and portfolio…

Chuyên viên Lưu trữ Văn thư - Hà Nội - TA050

Hà Nội
 • Được tham gia các khóa đào tạo tùy thuộc vào Khung đào tạo cho từng vị trí.
 • Chế độ ngày phép hấp dẫn theo cấp bậc công việc, được hưởng chế độ du lịch hè.

Data Analyst - Retail Risk Management - Hồ Chí Minh - TA003

Thành phố Hồ Chí Minh
 • Provide analytical and MIS support for various retail credit policy and retail product decisions.
 • Assist in establishing, monitoring, evaluating, developing and…

Chuyên Viên Thu Hồi Nợ Muộn Qua Điện Thoại (91- 150 ngày) -...

Thành phố Hồ Chí Minh
 • Được tham gia các khóa đào tạo tùy thuộc vào Khung đào tạo cho từng vị trí.
 • Chế độ ngày phép hấp dẫn theo cấp bậc công việc.

Chuyên Viên Chính Quản Lý Rủi Ro Thẻ - Hà Nội - TA050 new

Hà Nội
 • Được tham gia các khóa đào tạo tùy thuộc vào Khung đào tạo cho từng vị trí.
 • Chế độ ngày phép hấp dẫn theo cấp bậc công việc.
 • Tuân thủ quy định của Ngân hàng.
Get new jobs for this search by email
By creating a job alert or receiving recommended jobs, you agree to our Terms. You can change your consent settings at any time by unsubscribing or as detailed in our terms.