Create your CV - It only takes a few seconds

Chế tạo jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 28 jobs

Nhân Viên Giải Đáp, Hỗ Trợ Dịch Vụ Di Động Viettel Thái Nguy... new

1,000,000 VNĐ - 3,000,000 VNĐ a month
 • Được hỗ trợ trong quá trình học đào tạo nghiệp vụ.
 • Được hưởng các chế độ đài thọ khác của công ty:
 • Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng cần thiết cho công…

Nhân Viên Giải Đáp- Hỗ Trợ Dịch Vụ Mạng Di Động Viettel Thái... new

1,000,000 VNĐ - 3,000,000 VNĐ a month
 • Được hỗ trợ trong quá trình học đào tạo nghiệp vụ.
 • Được hưởng các chế độ đài thọ khác của công ty:
 • Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng cần thiết cho công…

Nhân Viên Hỗ Trợ Dịch Vụ Di Động Viettel Tại (văn Phòng Thái... new

1,000,000 VNĐ - 3,000,000 VNĐ a month
 • Được hỗ trợ trong quá trình học đào tạo nghiệp vụ.
 • Được hưởng các chế độ đài thọ khác của công ty:
 • Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng cần thiết cho công…

Nhân Viên Giải Đáp- Hỗ Trợ Dịch Vụ Di Động Viettel Tại [tp T... new

1,000,000 VNĐ - 3,000,000 VNĐ a month
 • Được hỗ trợ trong quá trình học đào tạo nghiệp vụ.
 • Được hưởng các chế độ đài thọ khác của công ty:
 • Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng cần thiết cho công…

Nhân Viên Giải Đáp- Hỗ Trợ Dịch Vụ Mạng Di Động Viettel Tp T... new

1,000,000 VNĐ - 3,000,000 VNĐ a month
 • Được hỗ trợ trong quá trình học đào tạo nghiệp vụ.
 • Được hưởng các chế độ đài thọ khác của công ty:
 • Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng cần thiết cho công…

Nhân Viên Giải Đáp Dịch Vụ Di Động Viettel - Tp Thái Nguyên new

1,000,000 VNĐ - 3,000,000 VNĐ a month
 • Được hỗ trợ trong quá trình học đào tạo nghiệp vụ.
 • Được hưởng các chế độ đài thọ khác của công ty:
 • Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng cần thiết cho công…

Nhân Viên Khảo Sát Dịch Vụ Mạng Viettel [thái Nguyên]

5,000,000 VNĐ - 7,000,000 VNĐ a month
 • Được hỗ trợ trong quá trình học đào tạo nghiệp vụ.
 • Được hưởng các chế độ đài thọ khác của công ty:
 • Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng cần thiết cho công…

Nhân Viên Trực Line Dịch Vụ Mạng Viettel [thái Nguyên]

5,000,000 VNĐ - 7,000,000 VNĐ a month
 • Được hỗ trợ trong quá trình học đào tạo nghiệp vụ.
 • Được hưởng các chế độ đài thọ khác của công ty:
 • Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng cần thiết cho công…

Chuyên Viên Tư Vấn Mạng Di Động Viettel Thái Nguyên - [quang...

3,000,000 VNĐ - 5,000,000 VNĐ a month
 • Được hỗ trợ trong quá trình học đào tạo nghiệp vụ.
 • Được hưởng các chế độ đài thọ khác của công ty:
 • Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng cần thiết cho công…

Nhân Viên Giải Đáp Dịch Vụ Di Động Viettel Thái Nguyên

1,000,000 VNĐ - 3,000,000 VNĐ a month
 • Được hỗ trợ trong quá trình học đào tạo nghiệp vụ.
 • Được hưởng các chế độ đài thọ khác của công ty:
 • Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng cần thiết cho công…

Nhân Viên Trực Tổng Đài Di Động 198 Viettel Tại (thái Nguyên...

7,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ a month
 • Được hỗ trợ trong quá trình học đào tạo nghiệp vụ.
 • Được hưởng các chế độ đài thọ khác của công ty:
 • Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng cần thiết cho công…

Tư Vấn Viên Viettel Hoàng Văn Thụ Thái Nguyên Làm Việc Tại V...

5,000,000 VNĐ - 7,000,000 VNĐ a month
 • Được hỗ trợ trong quá trình học đào tạo nghiệp vụ.
 • Được hưởng các chế độ đài thọ khác của công ty:
 • Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng cần thiết cho công…

Nhân Viên Tư Vấn Giải Đáp Dịch Vụ Tại Viettel Thái Nguyên

5,000,000 VNĐ - 7,000,000 VNĐ a month
 • Được hưởng các chế độ đài thọ khác của công ty:
 • Được hỗ trợ 700.000 trong quá trình học đào tạo nghiệp vụ.
 • Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng cần thiết cho…

Nhân Viên Tư Vấn Làm Việc Tại Văn Phòng Tại (viettel Hoàng V...

5,000,000 VNĐ - 7,000,000 VNĐ a month
 • Được hỗ trợ trong quá trình học đào tạo nghiệp vụ.
 • Được hưởng các chế độ đài thọ khác của công ty:
 • Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng cần thiết cho công…

Chuyên Viên Bán Hàng Qua Điện Thoại Viettel Số 4 Hoàng Văn T...

10,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ a month
 • Cơ khí - Chế tạo, Công chức - Viên chức, Công nghệ cao.
 • Được đào tạo kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp.
 • Môi trường trẻ trung - năng động – sáng tạo – thu nhập…

Get new jobs for this search by email