Create your CV - It only takes a few seconds

Chế tạo jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 20 jobs

Chuyên Viên Cskh- Mạng Di Động Viettel Tại Tỉnh Thái Nguyên

5,000,000 VNĐ - 7,000,000 VNĐ a month
 • Được hưởng các chế độ đài thọ khác của công ty:
 • Được hỗ trợ 700.000 trong quá trình học đào tạo nghiệp vụ.
 • Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng cần thiết cho…

Nhân Viên (cskh) Tư Vấn Mạng Viettel Thái Nguyên

5,000,000 VNĐ - 7,000,000 VNĐ a month
 • Được hưởng các chế độ đài thọ khác của công ty:
 • Được hỗ trợ 700.000 trong quá trình học đào tạo nghiệp vụ.
 • Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng cần thiết cho…

Tổng Đài Viên Viettel Thái Nguyên

5,000,000 VNĐ - 7,000,000 VNĐ a month
 • Được hỗ trợ trong quá trình học đào tạo nghiệp vụ.
 • Được hưởng các chế độ đài thọ khác của công ty:
 • Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng cần thiết cho công…

Nhân Viên CSKH Viettel - Thái Nguyên

5,000,000 VNĐ - 7,000,000 VNĐ a month
 • Được hỗ trợ trong quá trình học đào tạo nghiệp vụ.
 • Được hưởng các chế độ đài thọ khác của công ty:
 • Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng cần thiết cho công…

Nhân Viên Trực Tổng Đài Viettel Thái Nguyên - ưu Tiên Sinh V...

5,000,000 VNĐ - 7,000,000 VNĐ a month
 • Được hỗ trợ trong quá trình học đào tạo nghiệp vụ.
 • Được hưởng các chế độ đài thọ khác của công ty:
 • Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng cần thiết cho công…

Chuyên Viên CSKH Tư Vấn Dịch Vụ Viettel Thái Nguyên

5,000,000 VNĐ - 7,000,000 VNĐ a month
 • Được hưởng các chế độ đài thọ khác của công ty:
 • Được hỗ trợ 700.000 trong quá trình học đào tạo nghiệp vụ.
 • Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng cần thiết cho…

CSKH Tư Vấn Mạng Viettel Tại Thái Nguyên

5,000,000 VNĐ - 7,000,000 VNĐ a month
 • Bưu chính, Chứng khoán - Vàng, Cơ khí - Chế tạo.
 • Được hưởng các chế độ đài thọ khác của công ty:
 • Được hỗ trợ 700.000 trong quá trình học đào tạo nghiệp vụ.

Tư Vấn Viên Tổng Đài Viettel Thái Nguyên

7,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ a month
 • Bưu chính, Chứng khoán - Vàng, Cơ khí - Chế tạo.
 • Được hưởng các chế độ đài thọ khác của công ty:
 • Được hỗ trợ 700.000 trong quá trình học đào tạo nghiệp vụ.

Nhân Viên Trực Tổng Đài Viettel Thái Nguyên - Gần Chợ Phú Th...

5,000,000 VNĐ - 7,000,000 VNĐ a month
 • Được hỗ trợ trong quá trình học đào tạo nghiệp vụ.
 • Được hưởng các chế độ đài thọ khác của công ty:
 • Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng cần thiết cho công…

Chuyên Viên Tư Vấn Dịch Vụ Qua Tổng Đài Viettel (thái Nguyên...

5,000,000 VNĐ - 7,000,000 VNĐ a month
 • Được hưởng các chế độ đài thọ khác của công ty:
 • Được hỗ trợ 700.000 trong quá trình học đào tạo nghiệp vụ.
 • Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng cần thiết cho…

Get new jobs for this search by email