Create your CV - It only takes a few seconds

Chuỗi Siêu Thị Heppy Mart jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 6 jobs

Bán hàng, đóng gói

Chuỗi Siêu Thị HEPPY MART
Thành phố Hồ Chí Minh
7,000,000 VNĐ - 8,000,000 VNĐ a month
 • 7h 50’ - 11g 50’ lt;br / gt;
 • 13h 00’ - 17h 00’ lt;br / gt;
 • 18h 00’ - 22h 00’ lt;br / gt;
 • Bán hàng, tư vấn, xắp xếp hàng hoá, lau dọn cửa hàng, kệ lt;br / gt;

Nhân viên bán hàng, phụ bán hàng, đóng gói, xếp hàng kho

Chuỗi Siêu Thị HEPPY MART
Thành phố Hồ Chí Minh
7,000,000 VNĐ - 8,000,000 VNĐ a month
 • Bán hàng, tư vấn, lấy sản phẩm cho khách hàng, lau dọn cửa hàng, lt;br / gt;
 • Kiểm tra hạn sử dụng của các mặt hàng lt;br / gt;
 • Đóng gói sản phẩm , lt;br / gt;

Nhân viên bán hàng, thu ngân, phụ bán hàng

Chuỗi Siêu Thị HEPPY MART
Thành phố Hồ Chí Minh
7,000,000 VNĐ - 9,000,000 VNĐ a month
 • Siêu thị HEPPY MART đang thây đổi nhân sự cần tuyển nhân sự mới:
 • + 3 phụ bán hàng ;
 • Phụ bán hàng, kiểm tra hạn của các mặt hàng, lau dọn cửa hàng , lt;br / gt;

Phụ bán hàng, Xếp hàng kho, bán hàng

Chuỗi Siêu Thị HEPPY MART
Thành phố Hồ Chí Minh
7,000,000 VNĐ - 8,500,000 VNĐ a month
 • 7h 30’ - 11h 30’ lt;br / gt;
 • 13h 00’ - 17h 00‘ lt;br / gt;
 • 18h 00’ - 22h 00’ lt;br / gt;
 • Phụ bán hàng, lau dọn cửa hàng, xếp hàng hoá, kiểm tra hạn sử các mặt…

Nhân viên bán hàng

HEPPY MART
Thành phố Hồ Chí Minh
7,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ a month
 • Chuỗi Siêu Thị HEPPY MART cần bổ sung gấp nhân sự mới làm tại các quận trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh lt;br / gt;
 • Bán hàng, phụ bán hàng lt;br / gt;

Phụ bán hàng, bán hàng

Chuỗi Siêu Thị HEPPY MART
Thành phố Hồ Chí Minh
7,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ a month
 • Công việc, phụ bán hàng, lấy hàng cho khách, xếp gọn hàng hoá lên kệ, lt;br / gt;
 • Kiểm tra hạn sử dụng của hàng hoá.
 • 7000K - 10000K VND một tháng.
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email