Create your CV - It only takes a few seconds

Dịch vụ khách hàng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 371 jobs

- NHÂN VIÊN DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG TẠI TP. VĨNH YÊN - VĨNH PHÚC

8,000,000 VNĐ a month
 • [HO] - NHÂN VIÊN DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG TẠI TP.
 • Với vai trò là Nhân viên dịch vụ khách hàng bạn sẽ:
 • Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm liên quan đến dịch vụ khách hàng.

Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng - Đồng Tháp

8,000,000 VNĐ a month
 • Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm liên quan đến dịch vụ khách hàng.
 • Website tìm việc làm 123job cập nhật tin Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng - Đồng Tháp cách đây lúc…

- NHÂN VIÊN DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG TẠI NGHỆ AN new

8,000,000 VNĐ a month
 • [HO] - NHÂN VIÊN DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG TẠI NGHỆ AN.
 • Với vai trò là Nhân viên dịch vụ khách hàng bạn sẽ:
 • Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm liên quan đến dịch vụ khách…

- NHÂN VIÊN DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG TẠI THANH HÓA new

8,000,000 VNĐ a month
 • [HO] - NHÂN VIÊN DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG TẠI THANH HÓA.
 • Với vai trò là Nhân viên dịch vụ khách hàng bạn sẽ:
 • Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm liên quan đến dịch vụ khách…

Chuyên Viên Chăm Sóc Khách Hàng Mảng Nhân Thọ - Ngân Hàng Vi... new

15,000,000 VNĐ - 21,000,000 VNĐ a month
 • Độc quyền khai thác nguồn khách hàng tiềm năng do Ngân hàng VietinBank giới thiệu.
 • Chăm sóc và tư vấn cho khách hàng về kế hoạch tài chính, giải pháp và các…

[HO] - NHÂN VIÊN DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG TẠI HÀ NỘI

8,000,000 VNĐ a month
 • Với vai trò là Nhân viên dịch vụ khách hàng bạn sẽ:
 • Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm liên quan đến dịch vụ khách hàng.
 • + Báo cáo thu hàng ngày/Tháng.

Chuyên Viên Chăm Sóc Khách Hàng Mảng Nhân Thọ - Ngân Hàng Vi... new

15,000,000 VNĐ - 21,000,000 VNĐ a month
 • Độc quyền khai thác nguồn khách hàng tiềm năng do Ngân hàng VietinBank giới thiệu.
 • Chăm sóc và tư vấn cho khách hàng về kế hoạch tài chính, giải pháp và các…

Chuyên Viên Chăm Sóc Khách Hàng Mảng Nhân Thọ - Ngân Hàng Vi... new

15,000,000 VNĐ - 21,000,000 VNĐ a month
 • Độc quyền khai thác nguồn khách hàng tiềm năng do Ngân hàng VietinBank giới thiệu.
 • Chăm sóc và tư vấn cho khách hàng về kế hoạch tài chính, giải pháp và các…

Chuyên Viên Chăm Sóc Khách Hàng Mảng Nhân Thọ - Ngân Hàng Vi... new

15,000,000 VNĐ - 21,000,000 VNĐ a month
 • Độc quyền khai thác nguồn khách hàng tiềm năng do Ngân hàng VietinBank giới thiệu.
 • Chăm sóc và tư vấn cho khách hàng về kế hoạch tài chính, giải pháp và các…

Chuyên Viên Chăm Sóc Khách Hàng Mảng Nhân Thọ - Ngân Hàng Vi... new

15,000,000 VNĐ - 21,000,000 VNĐ a month
 • Độc quyền khai thác nguồn khách hàng tiềm năng do Ngân hàng VietinBank giới thiệu.
 • Chăm sóc và tư vấn cho khách hàng về kế hoạch tài chính, giải pháp và các…

Chuyên Viên Tư Vấn Khách Hàng Mảng Nhân Thọ new

 • Tiếp nhận nguồn khách hàng do Ngân hàng VietinBank giới thiệu để tư vấn cho khách hàng về kế hoạch tài chính, giải pháp và các chương trình bảo hiểm.

Chuyên Viên Chăm Sóc Khách Hàng Mảng Nhân Thọ - Ngân Hàng Vi... new

15,000,000 VNĐ - 21,000,000 VNĐ a month
 • Độc quyền khai thác nguồn khách hàng tiềm năng do Ngân hàng VietinBank giới thiệu.
 • Chăm sóc và tư vấn cho khách hàng về kế hoạch tài chính, giải pháp và các…

Chuyên Viên Chăm Sóc Khách Hàng Mảng Nhân Thọ - Ngân Hàng Vi... new

15,000,000 VNĐ - 21,000,000 VNĐ a month
 • Độc quyền khai thác nguồn khách hàng tiềm năng do Ngân hàng VietinBank giới thiệu.
 • Chăm sóc và tư vấn cho khách hàng về kế hoạch tài chính, giải pháp và các…

Ninh Thuận - Ngân Hàng VietinBank - Chuyên viên tư vấn bảo h...

6,000,000 VNĐ a month
 • Độc quyền khai thác nguồn khách hàng tiềm năng do Ngân hàng Vietinbank giới thiệu để tư vấn cho khách hàng về kế hoạch tài chính, giải pháp và các chương trình,…

Chuyên Viên Tư Vấn Khách Hàng Mảng Nhân Thọ - Ngân Hàng Viet... new

10,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ a month
 • Độc quyền khai thác nguồn khách hàng tiềm năng do Ngân hàng VietinBank giới thiệu để tư vấn cho khách hàng về kế hoạch tài chính, giải pháp và các chương trình,…

Get new jobs for this search by email