Create your CV - It only takes a few seconds

Dịch vụ khách hàng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 8 jobs

GO! Trà Vinh - Nhân Viên Quầy Rau Quả

HỆ THỐNG BIG C VIỆT NAM
Trà Vinh
4,000,000 VNĐ a month
 • Trung thực, sẵn sàng phục vụ khách hàng.
 • Trà Vinh - Nhân Viên Quầy Rau Quả trong ngành Dịch vụ khách hàng, Lao động phổ thông, Bán hàng được tuyển dụng tại Trà…

GO! Trà Vinh - Nhân Viên Phụ Trách Đặt Hàng

HỆ THỐNG BIG C VIỆT NAM
Trà Vinh
7,000,000 VNĐ a month
 • Trà Vinh - Nhân Viên Phụ Trách Đặt Hàng trong ngành Dịch vụ khách hàng, Vật tư / Mua hàng, Bán hàng được tuyển dụng tại Trà Vinh , Thành Phố Trà Vinh bởi Hệ…

GO! Trà Vinh - Nhân Viên Quầy Thịt Cá

HỆ THỐNG BIG C VIỆT NAM
Trà Vinh
4,000,000 VNĐ a month
 • Trà Vinh - Nhân Viên Quầy Thịt Cá trong ngành Dịch vụ khách hàng, Lao động phổ thông, Bán hàng được tuyển dụng tại Trà Vinh , Thành Phố Trà Vinh bởi Hệ Thống…

Go! Trà Vinh - Phụ Trách An Ninh

HỆ THỐNG BIG C VIỆT NAM
Trà Vinh
5,000,000 VNĐ - 7,000,000 VNĐ a month
 • Trà Vinh - Phụ Trách An Ninh trong ngành Bảo vệ/Vệ sĩ/An ninh, Chăm sóc khách hàng, Khác, Bảo vệ/Vệ sĩ/An ninh, Chăm sóc khách hàng, Khác được tuyển dụng tại…

GO! Trà Vinh - Thư Ký Giám Đốc

HỆ THỐNG BIG C VIỆT NAM
Trà Vinh
 • Các nhiệm vụ hành chính liên quan đến cửa hàng.
 • Quản lý tài liệu, công văn, giấy tờ, báo cáo của đội bảo vệ, ca-ta-lô mẫu, hàng chuyển giao làm quà tặng và lên…

GO! Trà Vinh - Trưởng Quầy Bánh Mì

HỆ THỐNG BIG C VIỆT NAM
Trà Vinh
 • Khảo sát đối thủ cạnh tranh để cải thiện dịch vụ khách hàng.
 • Trà Vinh - Trưởng Quầy Bánh Mì trong ngành Dịch vụ khách hàng, Nhà hàng / Dịch vụ ăn uống, Bán hàng…

GO! Trà Vinh - Trưởng Quầy Đồ Đông Lạnh

HỆ THỐNG BIG C VIỆT NAM
Trà Vinh
 • Khảo sát đối thủ cạnh tranh để cải thiện dịch vụ khách hàng.
 • Quản lý quan hệ với khách hàng.
 • Quản lý những yếu tố tác động đến giác quan của khách hàng khi đến…

GO! Trà Vinh - Trưởng Quầy Thực Phẩm Mặn Ngọt

HỆ THỐNG BIG C VIỆT NAM
Trà Vinh
 • Trà Vinh - Trưởng Quầy Thực Phẩm Mặn Ngọt trong ngành Nhà hàng / Dịch vụ ăn uống, Bán hàng, Bán lẻ / Bán sỉ được tuyển dụng tại Trà Vinh , Thành Phố Trà Vinh…
» Create your CV - It only takes a few seconds
Overall, how relevant are these jobs?

Get new jobs for this search by email