Create your CV - It only takes a few seconds

Dịch vụ khách hàng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 109 jobs

Chuyên viên Khách hàng Cá nhân, Chuyên viên Hỗ trợ hoạt động... new

 • Thực hiện các nghiệp vụ giao dịch Khách hàng:
 • Chuyên viên Khách hàng Cá nhân.
 • Bán và chăm sóc khách hàng;
 • Bán chéo các sản phẩm, dịch vụ,...

Kiểm soát viên, Giao dịch viên, Chuyên viên khách hàng new

 • Thực hiện các nghiệp vụ giao dịch Khách hàng:
 • Quản lý danh mục Khách hàng tiền gửi và tổ chức việc chăm sóc Khách hàng, phát triển quan hệ với các Khách hàng.

Chuyên viên Khách hàng, Chuyên viên Hỗ trợ hoạt động, Giao d... new

 • Thực hiện các nghiệp vụ giao dịch Khách hàng:
 • Chuyên viên Khách hàng Doanh Nghiệp, Chuyên viên Khách hàng cá nhân.
 • Bán và chăm sóc khách hàng;

Tuyển dụng chuyên viên khách hàng và Giao dịch viên new

 • Thực hiện các nghiệp vụ giao dịch Khách hàng:
 • Chuyên viên Khách hàng (các Phòng giao dịch các huyện).
 • Chuyên viên khách hàng cá nhân:
 • CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG:

Tuyển dụng các vị trí Chuyên viên Khách hàng, Giao dịch viên... new

 • Thực hiện các nghiệp vụ giao dịch Khách hàng:
 • Chuyên viên Khách hàng (Làm việc tại các Phòng Giao dịch).
 • Chuyên viên Khách hàng cá nhân:
 • CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG.

Tuyển dụng Tổ trưởng Khách hàng, Chuyên viên Khách hàng, Chu... new

 • Thực hiện các nghiệp vụ giao dịch Khách hàng:
 • Chuyên viên Khách hàng (Làm việc tại các Phòng Giao dịch).
 • Nghiên cứu thị trường, tìm kiếm các khách hàng cá nhân,…

Tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng, Chuyên viên Bảo hiểm, Gia... new

 • Thực hiện các nghiệp vụ giao dịch Khách hàng:
 • Chuyên viên Khách hàng Cá nhân.
 • Bán và chăm sóc khách hàng;
 • Bán chéo các sản phẩm, dịch vụ,...

Các vị trí Chuyên viên và Giao dịch viên new

 • Thực hiện các nghiệp vụ giao dịch Khách hàng:
 • Bán và chăm sóc khách hàng;
 • Bán chéo các sản phẩm dịch vụ,...
 • Thực hiện các giao dịch với khách hàng như gửi/rút…

Tuyển dụng các vị trí Chuyên viên Khách hàng, Giao dịch viên

 • Thực hiện các nghiệp vụ giao dịch Khách hàng:
 • Bán và chăm sóc khách hàng;
 • Bán chéo các sản phẩm dịch vụ,...
 • Bán chéo các sản phẩm, dịch vụ,...

Tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng, Giao dịch viên PGD Thanh... new

 • Thực hiện các nghiệp vụ giao dịch Khách hàng:
 • Bán và chăm sóc khách hàng;
 • Bán chéo các sản phẩm, dịch vụ,...
 • Bán chéo các sản phẩm dịch vụ,...

PGD Yên Phong - Chuyên viên Khách hàng

 • Bán chéo các sản phẩm, dịch vụ,...
 • Hiểu biết về quy trình cung cấp các sản phẩm dịch vụ ngân hàng đặc thù.
 • Tìm kiếm, tiếp thị các sản phẩm cho vay của Ngân hàng…

Tuyển dụng vị trí Chuyên viên Khách hàng, Giao dịch viên tại... new

 • Thực hiện các nghiệp vụ giao dịch Khách hàng:
 • Chuyên viên Khách hàng cá nhân:
 • Bán và chăm sóc khách hàng;
 • Bán chéo các sản phẩm, dịch vụ,...

Chuyên viên Khách hàng, Chuyên viên Hỗ trợ hoạt động new

 • Chuyên viên khách hàng tại Phòng giao dịch (Nông Cống;
 • Chuyên viên Khách hàng tại:
 • Bán chéo các sản phẩm, dịch vụ,...
 • Thiết lập, phát triển quan hệ Khách hàng:

Tuyển dụng Tổ trưởng khách hàng, Chuyên viên khách hàng, Gia... new

 • Thực hiện các nghiệp vụ giao dịch Khách hàng:
 • Chuyên viên khách hàng tại các Phòng Giao dịch:
 • Nghiên cứu thị trường, tìm kiếm các khách hàng cá nhân, truyền…

Chuyên Viên Khách Hàng, Giao dịch viên tại Trụ sở chính và c... new

 • Thực hiện các nghiệp vụ giao dịch Khách hàng:
 • Bán và chăm sóc khách hàng;
 • Bán chéo các sản phẩm, dịch vụ,...
 • Bán chéo các sản phẩm dịch vụ,...

Get new jobs for this search by email