Create your CV - It only takes a few seconds

Dịch vụ khách hàng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 112 jobs

Giao dịch viên

Ngân Hàng Quốc Dân
Thành phố Hồ Chí Minh +3 locations
 • Thực hiện các nghiệp vụ giao dịch liên quan đến dịch vụ khách hàng;
 • Thực hiện triển khai giới thiệu, bán các sản phẩm, dịch vụ tại quầy.
 • Trình độ B trở lên;

Chuyên viên Quản trị rủi ro hoạt động Mảng Dịch vụ khách hàn...

Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Rà soát và đưa ra ý kiến về khía cạnh rủi ro hoạt động đối đối với các quy trình, quy định liên quan đến vận hành chi nhánh, nghiệp vụ dịch vụ khách hàng, công…

Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng - Chi nhánh Thái Nguyên

Ngân Hàng Quốc Dân
Thái Nguyên +1 location
 • Hiểu biết về các dịch vụ Ngân hàng như:
 • Giải quyết các thắc mắc, khiếu nại và phục vụ kịp thời yêu cầu của Khách hàng;
 • Biết sử dụng phần mềm T24;

Nhân viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân

Ngân Hàng Quốc Dân
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chịu trách nhiệm giới thiệu và tư vấn cho khách hàng về sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng;
 • Tìm kiếm, phát triển mạng lưới khách hàng phù hợp với sản phẩm dịch vụ…

Giao dịch viên - Chi nhánh Hà Nội

Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Thực hiện các nghiệp vụ giao dịch liên quan đến dịch vụ khách hàng;
 • Thực hiện triển khai giới thiệu, bán các sản phẩm, dịch vụ tại quầy.
 • Trình độ B trở lên;

Trợ lý kinh doanh - Khách hàng doanh nghiệp

Ngân Hàng Quốc Dân
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Cập nhật và truyên thông chính sách quy định về sản phẩm, dịch vụ mới của NCB cho khách hàng.Tham gia vào việc nghiên cứu thị trường, đặc điểm, nhu cầu của…

Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân

Ngân Hàng Quốc Dân
Thành phố Hồ Chí Minh +3 locations
 • Tìm kiếm, phát triển mạng lưới khách hàng cá nhân phù hợp với sản phẩm dịch vụ của NCB để hoàn thành chỉ tiêu được giao;

Chuyên viên - Phòng vận hành Dịch vụ - Khối Công nghệ

Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Hướng dẫn cho khách hàng, người dùng trong toàn hệ thống của Ngân hàng sử dụng, khai thác các sản phẩm, dịch vụ do Khối Công nghệ triển khai, cung cấp.

Chuyên viên Hậu kiểm chứng từ - Khối Vận hành

Ngân Hàng Quốc Dân
Đồng Nai +1 location
 • Hiểu và nắm rõ các quy trình quy định về các nghiệp vụ trong hoạt động Dịch vụ khách hàng và kho quỹ.
 • Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên thuộc các chuyên ngành kinh tế…

Chuyên viên Giám sát dịch vụ - Phòng Dịch vụ vận hành - Khối...

Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Đảm nhiệm nhiệm vụ tiếp nhận, xử lý các yêu cầu, sự cố, thay đổi liên quan tới dịch vụ CNTT của người dùng, Khách hàng và các đối tác của Ngân hàng…