Dịch vụ khách hàng jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 2 of 27,199 jobs
Akzonobel Vietnam
Bắc Ninh
 • Make sure that the sales forecast from Sales team can be constantly updated by CS team to the Supply Chain department.
 • Company trip once a year + Joining party.
Ngân Hàng Á Châu ACB
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Ưu tiên chuyển đổi sang Nhân viên Tư vấn chính thức tại Trung tâm Dịch vụ khách hàng 24/7 hoặc Kênh phân phối khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo quy định ACB.
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
Hà Nội
 • Cung cấp chương trình khuyến mãi cho khách hàng.
 • Đánh giá hiệu quả công việc dựa trên mức độ hài lòng của khách hàng (không áp chỉ tiêu / doanh số).
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
Hà Nội
 • Cung cấp chương trình khuyến mãi cho khách hàng.
 • Đánh giá hiệu quả công việc dựa trên mức độ hài lòng của khách hàng (không áp chỉ tiêu / doanh số).
 • Thực hiện các nghiệp vụ giao dịch Khách hàng:
 • Bán và chăm sóc khách hàng;
 • Bán chéo các sản phẩm dịch vụ,...
 • Bán chéo các sản phẩm, dịch vụ,...
 • Thực hiện các nghiệp vụ giao dịch Khách hàng:
 • Bán và chăm sóc khách hàng;
 • Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp.
 • Bán chéo các sản phẩm dịch vụ,...
Hà Nội
 • Chuyên viên Dịch vụ Hỗ trợ khách hàng CNTT ITSupport.
 • Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Giám đốc Dịch vụ KH CNTT.
 • Khả năng chịu áp lực tốt.
Quảng Ninh
 • Chuyên viên Tư vấn Dịch vụ khách hàng - KV Quảng Ninh.
 • Đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng trước, trong và sau bán hàng, đáp ứng tiêu chuẩn chất…
 • Thực hiện các nghiệp vụ giao dịch Khách hàng:
 • Chuyên viên Khách hàng Cá nhân.
 • Bán và chăm sóc khách hàng;
 • Bán chéo các sản phẩm, dịch vụ,...
Hà Nội
 • Chuyên viên dịch vụ trả lời khách hàng.
 • Cập nhật, lưu trữ thông tin, dữ liệu thu thập được từ khách hàng và cung cấp cho các phòng ban liên quan, phục vụ việc…