Create your CV - It only takes a few seconds

Elcom jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 2 jobs

Kỹ Sư Giải Pháp Công Nghệ Thông Tin new

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện t...
Hà Nội
  • Chủ trì xây dựng các giải pháp sản phẩm tích hợp về CNTT và Điện tử viễn thông.
  • Quản trị giải pháp sản phẩm, tìm đối tác, lựa chọn thiết bị,… kết hợp thử nghiệm…

Quản Lý Đối Tác Quốc Tế - Partner Sales Acount Manager (Pam) new

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện t...
Hà Nội
  • Lập kế hoạch kinh doanh, các chỉ tiêu theo tuần, tháng, quý, bám sát mục tiêu chính của ngành kinh doanh.
  • Đại diện của Công ty xây dựng và duy trì quan hệ với…
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email